Харченко Тетяна Борисівна

Дата народження: 7 червня 1977 року

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

Навчання:

1994 – 1999 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1999 – 2005 рр. – навчання в аспірантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Якість продукції в системі факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства”.

 

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – пройшла стажування та брала участь у програмі “Сучасні системи видалення відходів: вдосконалення технології та управління” ТОВ “Екотранс- Груп”.

Трудова діяльність:

1999 – 2009 рр. – асистент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2009 р. по теперішній час – доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Викладає курси:

«Основи «зеленої» економіки», «Економіка навколишнього середовища», «Інновації в суспільно — економічному та екологічному розвитку», «Управління та оптимізація логістичної діяльності підприємства».

 

Наукові інтереси:

Дослідження у галузі підвищення конкурентоспроможності підприємства, зокрема, проблеми впровадження систем управління якістю, екологічні аспекти менеджменту якості, проблеми та перспективи впровадження екологічних стандартів, питання безпеки та охорони навколишнього середовища.

 

Основні наукові праці:

Економіка підприємства: підручник/ за ред.. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с. (Розділ 14).

Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. (Розділи 1,2,3,6,7,9,10,16,17,18,21).

Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Економіка інноваційного підприємства: практикум: Навчальний посібник К.: Інститут інтелектуальної власності ОНЮА в м.Києві, 2010. – 304 с.

Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В.Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартман та ін.; наук.ред.: В. Базилевич, Д. Вальтер. – К.: Знання, 2010. – 518 с.

Харченко Т.Б. Еколого — економічний аналіз. / Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки «економіка і підприємництво», магістерської програми “Екологічне підприємництво”. – К.: Поліграфічний центр «ННЦ Інститут аграрної економіки», 2014. – 42 с.

Харченко Т.Б. Проблеми та перспективи розвитку лізингу нерухомості в Україні. //Теоретичні та прикладні питання економіки. – Зб. наук. пр. – 2009. – Випуск 18. – С. 333-339.

Харченко Т.Б. Ринок молока в Україні: проблеми та перспективи розвитку. //Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – Вип. 1(92). – С.122-126

Харченко Т.Б. Формування та впровадження екологічного менеджменту на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 22. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 295 с.

Харченко Т.Б. Впровадження екологічної стандартизації як чинника підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 26. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 208-214.

Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні. //Економіка АПК. – 2013. – №9. – С. 37-42

SpecificFeaturesofDevelopmentofOrganicProdactsMarketinUkraine. //Т. Кharchenko, J. Sagaydack. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. –К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 9(150). – С. 38-43.

ЗмінакліматумістаКиєва: проблемиташляхиїхзапобігання: колективна монографія. // Базилевич В.Д., Сніжко С.І. та ін. – К.: StarterPubl., 2014. – 235 с.

Екологічне управління підприємством: Гацька Л.П, Лазебник Л.Л., Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Навчальний посібник: Ірпінь. – Видавничо-інформаційний центр Університету державної фіскальної служби України., 2017. – 181 с.