Гацька Людмила Павлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент

Навчання:
У 1986 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Політична економія»
1996 р. – закінчила аспірантуру КДУ ім. Тараса Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація колективних економічних інтересів у міжнародній сфері».

Підвищення кваліфікації:

  1. Стажування за темою „Іновації в освіті” 12.09.-15.09.2017 р. Шуменският Университет „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен (Болгария)
  2. Курс-тренінг “Greening the Economy: Lessons from Scandinavia” (Lund University,Sweden), 2015 р.
  3. Семінар-тренінг “Вдосконалення викладацької майстерності: ІТ інновації” (Kyiv School of Economics, Microsoft), 2015 р.
  4. Курс «Засади автоматизації управління бізнесом за допомогою системи програм 1С:Підприємство”.- НУДПСУ спільно з ТОВ «РОЙВІКС.- 2014 р.
  5. Тренінг з інтерактивних методів навчання для викладачів в рамках проекту „Запровадження європейських стандартів державного управління в Україні” (PAUSI (Польсько – українська фундація співпраці) за підтримки уряду Великобританії), 2006 р.

Трудова діяльність:

1986–1994 рр. – асистент кафедри політекономії та наукового комунізму Криворізького державного педагогічного інституту.

1996–1997 рр. – старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД Київського економічного інституту менеджменту.

1997–2008 рр. – старший викладач, доцент, з 2000 р. – завідувач кафедри менеджменту Національного університету державної податкової служби України.

2008-2009 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З листопада 2009 р. – доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Викладає дисципліни:

«Основи «зеленої» економіки», «Економіка сталого розвитку», «Екологічний менеджмент», «Екологічний маркетинг», «Організація управління в екологічній діяльності».

 

Основні наукові праці:

Gatska L. Іnvestigation of advantages of outsourcing of independent fiscal institutions in the countries of peripheral capitalism// Технологічний аудит та резерви виробництва, 2017, № 5/5(37), с.44-49.

Гацька Л.П. Тенденції екологізації фінансової системи: можливості для країн, що розвиваються// Проблеми системного підходу в економіці.- 2017, №5 (61).

 

Гацька Л.П., Лазебник Л.Л. Методологічні імперативи прибутковості підприємства// Економічний вісник гірничого університету.- 2017.-№2(58), ст.73-81.

 

Гацька Л.П. Ринок праці в умовах екологізації економіки: реструктуризація та проблеми розвитку./Л.П.Гацька// Вісник КНУ (серія «Економіка») 2014, №12(165), с.36-41.

 

Гацька Л. Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні /Л.П.Гацька// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка .– 2012.- Вип. 139. –с.30-32.

 

Фінансово-економічний словник: навчальний посібник(рекомендований Міністерством освіти і науки України) /С.В.Бойко, Л.П.Гацька, П.І.Юхименко та ін./за заг.ред.П.І.Юхименка.-Біла Церква, Білоцерківський навчально-науково виробничий комплекс «Освіта», 2012.-368с. (співавтор).

 

Міжнародний менеджмент: Навч. Посібник (рекомендований Міністерством освіти і науки України)./ П.І.Юхименко, Л.П.Гацька, та ін./за заг.ред.П.І.Юхименка – Київ: ЦУЛ, 2011, – 488с.(співавтор).

 

Теорія фінансів:Підручник(рекомендований Міністерством освіти і науки України)/ За редакцією проф. В.М.Федосова, С.І.Юрія .- Київ: ЦУЛ, 2010, -573с.(співавтор).