Артюх Тетяна Миколаївна


Вчений ступінь та звання: доктор технічних наук, професор

Посада: професор Українсько–німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Освіта, навчання:

 • Закінчила Київський торгово–економічний інститут (1978 г.), спеціальність – товарознавець вищої кваліфікації.
 •  1983 – 1985 рр. навчалася в аспірантурі Київського торгово–економічного інституту, 2003 – 2005 рр. – в докторантурі Київського національного торгово–економічного університету.
 •  У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію в Московському інституті народного господарства ім. Г.В. Плеханова, а у 2006 р. – докторську дисертацію на тему «Теоретико–методологічні засади товарознавчої експертизи ювелірних коштовностей» в Київському національному торгово–економічному університеті.
 •  Атестат професора за спеціальністю, рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України, отримала у 2008 р. Пройшла науково–педагогічне стажування та цільове навчання у Німеччині, Польщі, Великобританії, Росії та ін.

Трудова діяльність:

 • У 1978–1983 рр. працювала заступником завідувача відділу «Взуття», товарознавцем по НОТ в магазині «Дім подарунків» м. Києва.
 •  Починаючи з 1983 р., двадцять вісім років поспіль, присвятила науковій та викладацькій діяльності у Київському національному торгово–економічному університеті. Пройшла шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедрою товарознавства непродовольчих товарів, декана товарознавчого факультету, доктора технічних наук.
 •  У 2011 р. працювала на посаді директора Науково–дослідного інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Держспоживстандарту України.
 •  З 2012 р. по 2018 р. — професор кафедри маркетингу, експертизи харчових продуктів Національного університету харчових продуктів (м. Київ).
 •  З 2018 р. – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Міжнародне технічне регулювання в комерційній діяльності», «Експертиза товарів, услуг та захист прав споживачів», «Товарознавство продовольчих товарів»», «Товарознавство непродовольчих товарів», «Технічне регулювання (оцінка відповідності)» й ін.

Наукові інтереси:

 • Проблеми формування якості та безпечності товарів, послуг у підприємницькій діяльності; захист прав споживачів; технічне та державне регулювання оцінки відповідності товарів, методологія експертних та товарознавчих досліджень.
 • Автор та лектор 3–х сертифікатних програм Німецько–українського центру економіко–екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка:«Товарознавство, експертиза ювелірних товарів та захист прав споживачів, «Оцінка ювелірних виробів, культурних цінностей», «Ритейл та мерчандайзинг ювелірних виробів, біжутерії».
 • Професор Артюх Т.М. є автором більше 250 наукових праць, загальним обсягом майже 600 др. ар., в т.ч. 1 монографії та 10 підручників, навчальних посібників, в т.ч. с грифом МОН України, більше 80 статей в наукових журналах, 70 навчально–методичних робіт та ін. Має патенти про реєстрацію авторських прав на корисну модель.
 • Підготувала 3 кандидата технічних наук.
 • Здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами PhD у вищих навчальних закладах України.
 • Підвищувала професійний рівень у закордонних вищих навчальних закладах, науково–дослідних Німеччини, Великобританії, Польщі, Росії та ін.
 • Має 6 сертифікатів з експертизи та оцінки, в тому числі міжнародні: «Товарознавство напівдорогоцінних каменів», «Оцінка діамантів», «Основи діагностики та оцінки дорогоцінних каменів», (Україна, Державний гемологічний центр України, Київ); «Діагностика та оцінка перлів, бурштину, інших каменів органогенного походження» (Польща, Гемологічний центр, Познань); «Прикладне діамантознавство» Німеччина, м. Ідар–Оберштайн, Гемологічний центр.), «Експертиза та оцінка ювелірних прикрас(Росія, Московський Державний Університет ім.. М.В. Ломоносова, геологічний факультет, Гемологічний центр).
 • Має 7 сертифікатів з «Оцінки об’єктів у матеріальній формі (1.1–1.7)), знаходиться у реєстрі Фонд державного майна України як професійний оцінник за спеціальностями1.1–1.7.
 • Має 2 сертифікати з системи технічного регулювання (ISO): «Оцінка життєвого циклу продукту, товару і ISO 14040 (екологічний менеджмент)», «Застосування ISO/IEC 17043 у схемах перевірки кваліфікації сертифікованих лабораторій».
 • Пройшла підвищення кваліфікації у Національній академії педагогічних наук України (Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти) та захистила випускову роботу на тему: «Сертифікатна освітня програма: організація та практика впровадження додаткових послуг в навчальний процес вищих навчальних закладів».
 • Артюх Т.М. проводить активну громадську роботу. Єчленом НМК (науково–методичної комісії МОН України) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність, Членом Спеціалізованої ради по захисту дисертацій за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів», членом редколегії наукових спеціалізованих журналів, в т.ч. в Польщі, Молдові; є академіком Української технологічної академії.
 • Нагороджена медаллю «1500–летие Києва» (1982 р.), Почесним знаком «Відмінник освіти України»  (2009 г.), Почесним знаком «150–лет Михаилу Перхину» (Міжнародний Фонд ім. К. Фаберже, 2010 р.), Медаллю «Срібна зірка» (Українська технологічна академія, 2011 р.), почесним знаком «Подяка ректора» (Національний університет харчових технологій (2017 р.).
 • Нагороджена Почесною грамотою Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України, 2007 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2008 р.), Почесною грамотою «Ко дню науки» (Київського голови,2009 р.), Почесними грамотами Київського національного торгово–економічного університету (2008, 2010 рр.).
 • Має Подяку Голови Пробірної служби України, Міністерства фінансів України (2008, 2010 рр.), Подяку начальника Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи (Державна митна служба України) (2009 р.), Подяку ректора Національного університету харчових технологій (2017 р.)., Подяку Голови галузевої конкурсної комісії за підготовку студентів для участі у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з товарознавства (2018 р.).

Основні наукові праці:

Оприлюднено більше 250 наукових робіт, в т.ч. одна монографія, а також підручники та навчальні посібники.

 1. Артюх Т.М. Теоретико-методологічні засади товарознавчої експертизи коштовностей. Теорія та практика. Монографія. – К.: КНТЕУ, 2007. – 388 с.
 2. Артюх Т.М. Діагностика та експертиза коштовностей. Підручник. – К.: «Альтерпрес», КНТЕУ, 2004. – 480 с.
 3. Артюх Т.М. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння. Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2008. – 188 с.
 4. Артюх Т.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів. Навчальний посібник. / Т. Артюх, М. Назимок, О. Шликов. – К.: Воля, 2009. –248 с.
 5. Артюх Т.М. Пробірний контроль. Методи аналізу та контролю сплавів дорогоцінних металів. Підручник / Т. Артюх, М. Назимок, О. Боровиков. – К.: Воля, 2010. –368 с.
 6. Артюх Т.М. Оцінка культурних цінностей. Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2011. – 188 с.
 7. Артюх Т.М. Культурні цінності як об’єкти товарознавства. Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2011. – 250 с.
 8. Артюх Т.М. Ювелірні товари та побутові годинники. Серія «Товарознавство». Навчальний посібник. / Т. Артюх, І. Григоренко, Л. Черняк, О. Сімячко. – К. КНТЕУ. – К.: КНТЕУ, 2011. – 388 с.
 9. Артюх Т.М. Теоретичні основи товарознавства. Навчальний посібник /Т.М. Артюх, І.В. Григоренко – К.: НУХТ, 2015. – 296 с.
 10. Артюх Т.М. Міжнародне технічне регулювання. Навчальний посібник. / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко – К.: НУХТ, 2016. – 411 с.
 11. Артюх Т.М. Дослідження стійкості до старіння взуттєвих синтетичних шкір / Т.М. Артюх, О. Шагінський // Товари і ринки. – Вип. 1. – 2010. – С.169–172.
 12. Артюх Т.М. Методи запобігання утворенню газової пористості у структурі ювелірних сплавів на основі білого золота / Т.М. Артюх, А. Чернишова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Вип. 4. – 2012 – С.15–18.
 13. Артюх Т.М. Категорія цінності в товарознавстві / Т. Артюх, І. Григореннко, А.Чернишова // Товарознавство та інновації. – Вип. 5. – 2013. – С. 7–17.
 14. Artyukh T. Optimization of jewellery gold alloy composition based on strengtn and wear resistange indikators / T. Artyukh, I. Grygorenko // Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць ЛНТУ. – Вип. 7(1).– 2014. – С. 7–14.
 15. Artyukh T. Formation and evaluation of white jewellery alloys based on gold / T. Artyukh, A. // The advanced science jornal, Torrance, USA. – Issue 3. – 2014. – P. 55–60.
 16. Артюх Т.М. Імплементація Україною системи технічного регулювання ЄС: економічний та технічний аспект / Т.М. Артюх, С.В. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 110. – №152 – 2014.– С. 27 –30.
 17. Артюх Т.М. Формування споживних властивостей ювелірних сплавів на основі золота 585 проби з модифікуючими домішками / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко // Технологический аудит и резервы производства. – Вип. 3/4(23). – 2015. – С.42–48.
 18. Артюх Т.М Стратегія реформування системи технічного регулювання в контексті створення привабливого бізнес–середовища в Україні / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко // Вісник Черкаського Університету: серія «Економічні науки». – Вип. 33(366) – 2015. – С.3–7.
 19. Артюх Т.М Використання алюмінієвих сплавів у виробництві велосипедних рам // Технічні науки та технології: науковий журнал ЧНТУ. – Вип. 1(1). – 2015. – С. 44–48.
 20. Артюх Т.М. Прогнозування властивостей ювелірних сплавів на основі золота в системі Au–Ag–Cu / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко // Технологический аудит и резервы производства. – Вип. 4/4(23). – 2016. – С.42–48.
 21. Артюх Т.М. Стан та проблеми розвитку ринку продуктів нафти в Україні / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко // Товарознавчий вісник. Зб. наук. праць ЛНТУ.– Вип. – 2016. – С. 6–14.
 22. Артюх Т.М. Розвиток теорії і методології судово–товарознавчої експертизи харчових продуктів / Т.М. Артюх, С.В. Іванов, В.В. Архипов //Наукові праці НУХТ. – Вип. 52 – 2016–С. 25–34.
 23. Artyukh T. The question of market development of meat production in Ukraine / T. Artyukh, I. Grygorenko // Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intrun mediu competitive la nivel global. – Chisinau, Republica Moldova. – 26 Februarie, 2016. –Р. 137–139.
 24. Artyukh T. State of technical regulation of the sugar sector of Ukraine / T. Artyukh, I. Grygorenko //Problems and Prospects of Territories’–Socio–Economic Development. –April 14–17. – 2016. – Opole, Poland. – The Academy of Management and Administration in Opole. – 2016. – Р. 10–12.
 25. Artyukh T. The state of technical regulation system of detergents in Ukraine / Artyukh, I. Blazkun, I. Piwtorak // Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej Im. Marii Sklodow–sriej–Curie. – Вип. 3(57). – 2017. – S. 217–227.
 26. Artyukh T. Analysis requirements for quality and safety sausage products in the world market / T. Artyukh, J. Barszczewska // Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej Im. Marii Sklodow–sriej–Curie. – Вип. 3(57). – 2017. – S. 229–239.
 27. Artyukh T. Evaluation of yznosostoykosty gold alloys / Artyukh, I. Grygorenko, M. Cernavka // Сборник трудов международной конференции«Торговля, товароведение и сервис. Кишинев: Казань. – 2017. – С. 15–22.
 28. Артюх Т.М. Оцінка якості губних помад на ринку України / Т.М. Артюх, Шаповалова Н.П., Некрасова А.В. // Товарознавчий вісник. Зб. наук. праць ЛНТУ.– Вип. – 2018. – С. 46–53.
 29. Артюх Т.М. Розробка цукерок марципан на основі марципанової пасти з цикорію / Т.М. Артюх, Н.П. Шаповалова // Товарознавчий вісник. Зб. наук. праць ЛНТУ.– Вип. – 2018. – С. С.37–46.
 30. Artyukh T. Thevalue of a commodity category and marketing / T. Artyukh, M. Cernavka, I. Hryhorenko // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Chişinău. Culegere de articole. – Chişinău. ASEM. – 2018 – Vol. 1. – S .52–59.
 31. Artyukh T. The influence of the alloy composition on the determination of cold treatment by roentgen–fluore–scent and bleed analysis / Artyukh, I. Hryhorenko, А. Ternova, S. Yaheliuk та ін. (всього 5) // Восточно–европейский журнал передовых технологий – 2018. – № 5/12 (95). – С.6–18. doi: 10.15587/1729–4061.2018.142730. (SCOPUS).
 32. Артюх Т.М. Вимоги до показників безпечності синтетичних мийних засобів відповідно до Технічного регламенту України / Т.М. Артюх, І. В. Григоренко //Економіка, фінанси, управління. Глобальні виклики та можливості у цифрову епоху. Матеріали економічного форуму КНУ імені Тараса Шевченка. Частина 1.– 2019. – С.37–41.
 33. Artyukh T. Improving a procedure for determining the assay of gold in a precious alloy of different composition using a touchstone / T. Artyukh, Kupalova, V. Bazylevych, I. Hryhorenko, A. Ternova//Восточно–европейский журнал передовых технологий – 2019. – № 2/12 (98). – С.6–19. doi: 10.15587/1729–4061.2018.142730. (SCOPUS).