Артюх Тетяна Миколаївна

Вчений ступінь та звання: доктор технічних наук, професор

Посада: професор Українсько–німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Освіта, навчання:

 • Закінчила Київський торговельно–економічний інститут (1978 г.), спеціальність – товарознавство та організація торгівлі.
 • 1983–1985 рр. навчалася в аспірантурі Київського торговельно–економічного інституту, 2003–2005 рр. – в докторантурі Київського національного торговельно – економічного університету.
 • У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 2006 р. – докторську дисертацію на тему «Теоретико–методологічні засади товарознавчої експертизи ювелірних коштовностей» в Київському національному торговельно-економічному університеті.
 • Атестат професора за спеціальністю, рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України, отримала у 2008 р. Пройшла науково–педагогічне стажування та цільове навчання у Німеччині, Польщі, Великобританії, Росії та ін.

Трудова діяльність:

 • У 1978–1983 рр. працювала заступником завідувача відділу «Взуття», товарознавцем по НОТ в магазині «Дім подарунків» м. Києва.
 • Починаючи з 1983 р., двадцять вісім років поспіль, присвятила науковій та викладацькій діяльності у Київському національному торговельно–економічному університеті. Пройшла шлях від аспіранта до професора, завідувачки кафедрою товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, декана товарознавчого факультету, доктора технічних наук.
 • У 2011 р. працювала на посаді директора Науково–дослідного інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Держспоживстандарту України.
 • З 2012 р. по 2018 р. — професор кафедри маркетингу, експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій (м. Київ).
 • З 2018 р. – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Викладає курси:

«Міжнародне технічне регулювання в комерційній діяльності», «Експертиза товарів, послуг та захист прав споживачів», «Товарознавство продовольчих товарів»», «Товарознавство непродовольчих товарів», «Технічне регулювання (стандартизація, акредитація, оцінка відповідності)», «Вибрані розділи трудового права та основи підприємництва» й ін.

 Наукові інтереси:

 • Проблеми формування якості та безпечності товарів, послуг у підприємницькій діяльності; захист прав споживачів; технічне та державне регулювання оцінки відповідності товарів, методологія експертних та товарознавчих досліджень; оцінка товарів.
 • Автор і лектор 3–х сертифікатних програм Німецько–українського центру економіко–екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Товарознавство, експертиза ювелірних товарів та захист прав споживачів, «Оцінка ювелірних виробів, культурних цінностей», «Рітейл та мерчандайзинг ювелірних виробів, біжутерії».
 • Професор Артюх Т.М. є автором понад 300 наукових праць, загальним обсягом майже 600 др. ар., в т.ч. 1 монографії, 12 підручників і навчальних посібників (у т.ч. з грифом МОН України), більше 150 статей у наукових фахових журналах, 100 навчально–методичних робіт та ін. Має патенти про реєстрацію авторських прав на корисну модель.
 • Підготувала 3 кандидата технічних наук.
 • Здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами PhD у вищих навчальних закладах України.
 • Підвищувала професійний рівень у закордонних вищих навчальних закладах, науково–дослідних установах Німеччини, Великобританії, Польщі, Росії та ін.
 • Має 6 сертифікатів з експертизи та оцінки товарів, послуг, в тому числі три міжнародні: «Оцінка діамантів», «Основи діагностики та оцінки дорогоцінних каменів», «Товарознавство напівдорогоцінних каменів» (Україна, Державний гемологічний центр України, Київ); «Діагностика та оцінка перлів, бурштину, інших дорогоцінних каменів органогенного походження» (Польща, Гемологічний центр, Познань); «Прикладне діамантознавство: Ідентифікація. Експертиза. Оцінка» Німеччина, м. Ідар–Оберштайн, Гемологічний центр), «Експертиза та оцінка ювелірних прикрас (МГУ ім. М.В. Ломоносова, геологічний факультет, Гемологічний центр).
 • Має кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за напрямом оцінки майна «Оцінка об’єктів у матеріальній формі, за спеціалізаціями – оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність, оцінка машин та обладнання, оцінка дорожніх транспортних засобів, оцінка рухомих речей тощо; за напрямом оцінки майна «Оцінка нерухомих речей» (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок; знаходиться у реєстрі оцінників Фонду державного майна України як професійний оцінник за спеціальностями 1.1–1.7.
 • Має 2 сертифікати з системи технічного регулювання (ISO): «Оцінка життєвого циклу продукту, товару і ISO 14040 (екологічний менеджмент)», «Застосування ISO/IEC 17043 у схемах перевірки кваліфікації сертифікованих лабораторій».
 • Пройшла стажування у Великобританії у складі делегації МОНУ з вивчення досвіду застосування Болонського процесу в ЄС (University of Derby, Університет Дербі), підвищення кваліфікації у Національній академії педагогічних наук України (Університет менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти) та захистила випускову роботу на тему: «Сертифікатна освітня програма: організація та практика впровадження додаткових послуг у вищих навчальних закладах».
 • Артюх Т.М. проводить активну громадську роботу. Є членом НМК (науково–методичної комісії МОН України) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», експертом Національного агентства з забезпечення якості освіти України, Членом Спеціалізованої ради по захисту дисертацій за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів», членом редколегії наукових спеціалізованих журналів, в т.ч. в Україні, Польщі, Молдові; є академіком Української технологічної академії.
 • Нагороджена медаллю «1500–летие Києва» (1982 р.), Почесним знаком «Відмінник освіти України»  (2009 г.), Почесним знаком «150–лет Михаилу Перхину» (Міжнародний Фонд ім. К. Фаберже, 2010 р.), Медаллю «Срібна зірка» (Українська технологічна академія, 2011 р.), почесним знаком «Подяка ректора» (Національний університет харчових технологій (2017 р.).
 • Нагороджена Почесною грамотою Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України, 2007 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2008 р.), Почесною грамотою «Ко дню науки» (Київського голови, 2009 р.), Почесними грамотами Київського національного торговельно–економічного університету (2008, 2010 рр.).
 • Має Подяку Голови Пробірної служби України, Міністерства фінансів України (2008, 2010 рр.), Подяку начальника Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи (Державна митна служба України) (2009, 2010 рр.), Подяку ректора Національного університету харчових технологій (2017 р.)., Подяку Голови галузевої конкурсної комісії за підготовку студентів для участі у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з товарознавства (2018 р.).

 

Основні наукові праці:

Оприлюднено більше 250 наукових робіт, в т.ч. монографія, а також підручники та навчальні посібники.

 1. Артюх Т.М. Теоретичні основи експертизи ювелірних коштовностей / Вісник КНТЕУ. – Вип. 2. – 2004. – С.92–105.
 2. Artyukh T. Methodological basis of commodity expertise of jewelry / T/ Artyukh, Tyutchenko Е // Current trends in commodity science. – II. – Poznan, 2005. – P. 621–626.
 3. Артюх Т.М. Прогнозування вартості ювелірних коштовностей в операціях оціночної експертизи / Т.М. Артюх //Вісник КНТЕУ. – Вип. 6. – 2005. – С.80– 90.
 4. Артюх Т.М. Теоретичні основи побудови загальної класифікації ювелірних коштовностей /Т.М. Артюх // Вісник КНТЕУ. – Вип. 5. – 2005. – С.87– 95.
 5. Артюх Т.М. Товарознавча експерти–за ювелірних коштовностей. Теорія та практика. Монографія. – К.: КНТЕУ. – 2005. – 300 с.
 6. Артюх Т.М. Теоретичні основи оцінювання споживчих товарів / Т.М. Артюх // Товари і ринки. –Вип. 1. – 2006. – С.18–28.
 7. Артюх Т.М. Класифікація та оцінювання антикварних предметів із дорогоцінних металів/ Т.М. Артюх, К.А. Піркович // Товари і ринки. – Вип. 2. – 2006. – С.39–45.
 8. Артюх Т.М. Спектральні дослідження складу золотих сплавів коштовностей різних хронологічних періодів / Т.М. Артюх, О.П Підвисоцька // Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки: Зб. наук. праць МІКУ. – 2006. – С.10–24.
 9. Артюх Т.М. Загальні засади судово–товарознавчої експертизи конфіскованого майна / Т. Артюх, В. Архипов, О. Желавська // Товари і ринки. – Вип. – 2007. – С. 13–17.
 10. Артюх Т.М. Методологічні засади судово–товарознавчої експертизи /Т.М. Артюх, В.В. Архипов // Вісник КНТЕУ. – Вип. 1. – 2008 – С. 21–28.
 11. Артюх Т.М. Проблеми безпечності та якості ювелірних виробів / Т. Артюх, І. Григоренко // Товари і ринки. – Вип. 1. – 2008. – С.131–138.
 12. Артюх Т.М. Сертифікація продукції легкої промисловості дитячого асортименту в Україні / Т.М. Артюх, Н. Попова, Н. Озоліна // Товари і ринки. – Вип. 1. – 2009. – С.131–136.
 13. Артюх Т.М. Дослідження стійкості до старіння взуттєвих синтетичних шкір / Т.М. Артюх, О. Шагінський // Товари і ринки. – Вип. 1. – 2010. – С.169–172.
 14. Артюх Т.М. Методи запобігання утворенню газової пористості у структурі ювелірних сплавів на основі білого золота / Т.М. Артюх, А. Чернишова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Вип. 4. – 2012 – С.15–18.
 15. Артюх Т.М. Розвиток теорії і методології судово–товарознавчої експертизи харчових продуктів / Т.М. Артюх, С.В. Іванов, В.В. Архипов //Наукові праці НУХТ. – Вип. 52 – –С. 25–34.
 16. Артюх Т.М. Категорія цінності в товарознавстві / Т. Артюх, І. Григореннко, А. Чернишова // Товарознавство та інновації. – Вип. 5. – 2013. – С. 7–17.
 17. Artyukh T. Optimization of jewellery gold alloy composition based on strengtn and wear resistange indikators / T. Artyukh, I. Grygorenko // Товарознавчий віс–ник. Збірник науко–вих праць ЛНТУ. – Вип. 7(1).– 2014. – С. 7–14.
 18. Artyukh T. Trade analysis of strength and wear resistance of gold–based alloys containing modifying admixtures / T. Artyukh, I. Grygorenko // The advanced science journal.– Torrance. USA.– – Issue 2. –2014. – P. 45–48.
 19. Artyukh T. Formation and evaluation of white jewellery alloys based on gold / T. Artyukh, A. // The advanced science jornal, Torrance, USA. – Issue 3. – 2014. – P. 55–60.
 20. Артюх Т.М. Імплементація Україною системи технічного регулювання ЄС: економічний та технічний аспект / Т.М. Артюх, С.В. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 110. – №152 – 2014.– С. 27 –30.
 21. Артюх Т.М. Стандартизація в системі технічного регулювання хлібопекарської продукції в Україні / Т.М. Артюх, Ю.В Левчук // Товарознавчий віс–ник. Зб. наук. праць ЛНТУ. –Вип. 8(1).– 2015. – С.170–176.
 22. Артюх Т.М. Формування споживних властивостей ювелірних сплавів на основі золота 585 проби з модифікуючими домішками / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко // Технологический аудит и резервы производства. – Вип. 3/4(23). – 2015. – С.42–48.
 23. Артюх Т.М Стратегія реформування системи технічного регулювання в контексті створення привабливого бізнес–середовища в Україні / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко // Вісник Черкаського Університету: серія «Економічні науки». – Вип. 33(366) – 2015. – С.3–7.
 24. Артюх Т.М Використання алюмінієвих сплавів у виробництві велосипедних рам / Т. Артюх // Технічні науки та технології: науковий журнал ЧНТУ. – Вип. 1(1). – 2015. – С. 44–48.
 25. Артюх Т.М. Прогнозування властивостей ювелірних сплавів на основі золота в системі Au–Ag–Cu / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко // Технологический аудит и резервы производства. – Вип. 6/7/(26). – 2015. – С. 17 – 20.
 26. Артюх Т.М. Стан та проблеми розвитку ринку продуктів нафти в Україні / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко // Товарознавчий вісник. Зб. наук. праць ЛНТУ.– Вип. – 2016. – С. 6–14.
 27. Artyukh T. State Technical Regulation industry of meat in Ukraine /. Artyukh, I. Grygorenko // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Вип. 1(47). – Том 1. – 2016 – С.125 – 130.
 28. Artyukh T. The question of market development of meat production in Ukraine / T. Artyukh, I. Grygorenko // Dezvoltarea sistemelor sociale si economice intrun mediu competitive la nivel global. – Chisinau, Republica Moldova. – 26 Februarie, 2016. –Р. 137–139.
 29. Artyukh T. State of technical regulation of the sugar sector of Ukraine / T. Artyukh, I. Grygorenko //Problems and Pros–pects of Territories’.–Socio–Economic Development. –April 14–17. – 2016. – Opole, Poland. – The Academy of Mana–gement and Admin–istration in Opole. – 2016. – Р. 10–12.
 30. Artyukh T. The state of technical regulation system of detergents in Ukraine / Artyukh, I. Blazkun, I. Piwtorak // Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej Im. Marii Sklodow–sriej–Curie. – Вип. 3(57). – 2017. – S. 217–227.
 31. Artyukh T. Analysis requirements for quality and safety sausage products in the world market / T. Artyukh, J. Barszczewska // Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej Im. Marii Sklodow–sriej–Curie. – Вип. 3(57). – 2017. – S. 229–239.
 32. Artyukh T. Evaluation of yznosostoykosty gold alloys / Artyukh, I. Grygorenko, M. Cernavka // Сборник трудов международной ко–нференции«Торговля, товароведение и сервис. Кишинев: Казань. – 2017. – С. 15–22.
 33. Артюх Т.М. Споживчий кошик як індикатор рівня якості життя в Україні / Т. Артюх, А. Гончар., С. Гопкало // Зелений бізнес: життя заради майбутнього. КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2018. – C. 10–13.
 34. Артюх Т.М. Оцінка якості губних помад на ринку України / Т.М. Артюх, Шаповалова Н.П., Некрасова А.В. // Товарознавчий вісник. Зб. наук. праць ЛНТУ.– Вип. – 2018. – С. 46–53.
 35. Артюх Т.М. Розробка цукерок марципан на основі марципанової пасти з цикорію / М. Артюх, Шаповалова Н.П. // Товарознавчий вісник. Зб. наук. праць ЛНТУ.– Вип. – 2018. – С. С.37–46.
 36. Artyukh T. Thevalue of a commodity category and marketing / T. Artyukh, M. Cernavka, I. Hryhorenko // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Chişinău. Culegere de articole. – Chişinău. ASEM. – 2018 – Vol. 1. – S .52–59.
 37. Artyukh T. The influence of the alloy composition on the determination of cold treatment by roentgen–fluore–scent and bleed analysis / Artyukh, I. Hryhorenko, А. Ternova, S. Yaheliuk та ін. (всього 5) // Восточно–европейский журнал передовых технологий – 2018. – № 5/12 (95). – С.6–18. doi: 10.15587/1729–4061.2018.142730. (SCOPUS).
 38. Артюх Т.М. Діагностика та експертиза коштовностей. Підручник. – К.: «Альтерпрес», КНТЕУ, 2004. – 480 с.
 39. Артюх Т.М. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння. Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2008. – 188 с.
 40. Артюх Т.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів. Навчальний посібник . / Т. Артюх, М. Назимок, О. Шликов. – К.: Воля, 2009. –248 с.
 41. Артюх Т.М. Пробірний контроль. Методи аналізу та контролю сплавів дорогоцінних металів / Т. Артюх, М. Назимок, О. Боровиков. – К.: Воля, 2010. –368 с.
 42. Артюх Т.М. Оцінка культурних цінностей. – К.: КНТЕУ, 2010. – 188 с.
 43. Артюх Т.М. Ювелірні товари та побутові годинники. Серія «Товарознавство». / Т. Артюх, І. Григоренко, Л. Черняк, О. Сімячко. – К. КНТЕУ. – К.: КНТЕУ, 2011. – 388 с.
 44. Артюх Т.М. Теоретичні основи товарознавства. Навчальний посібник /Т.М. Артюх, І.В. Григоренко – К.: НУХТ, 2017. – 296 с.
 45. Артюх Т.М. , Купалова Г.І., Григоренко І.В., Веренікін О.М. Міжнародне технічне регулювання. Підручник. К.: Компринт, 2022. – 318 с.
 46. Artyukh T. Improvement a procedure for determining the assay of gold in A precious alloy of different composition using a touchstone / Artyukh T., Kupalova G., Bazylevych V., Grigorenko I., Ternova A.// Восточно–европейский журнал передовых технологий –  № 2/12 (98).  2019, С.6-19. doi: 10.15587/1729-4061.2018.142730 (SCOPUS).
 47. Архіпов В.В. Холодова О.Ю., Артюх Т.М. Особливості визначення вартості рухомого майна, що постраждало або було знищено під час воєнних дій або терористичних актів при проведенні судової товарознавчої експертизи. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, 2022. С.115-134.
 48. Артюх Т., Ягелюк С., Архіпов В. Управління асортиментом та продажем копіювальної техніки. Товарознавчий вісник, 2022, 1(15), С.21-30.
 49. Купалова Г., Артюх Т, Бухаріна Л., Гончаренко Н., Дем’яненко К. Оцінка конкурентоспроможності кондитерських підприємств для потреб екологічного менеджменту. Системи менеджменту у виробництві, том 30, № 1, 2022, С. 27-37. SCOPUS
 50. Затонацька Т., Длугопольський О., Артюх Т., Тимченко К. Прогнозування поведінки цільових сегментів для активації рекламних інструментів: кейс мобільного оператора Vodafone Україна” ЕКОНОМІКА, т.10, №1, 2022, с.87-104. SCOPUS

 

https://orcid.org/0000-0003-3541-6690

ID автора Scopus: 57207857890

Scholar.google: http://surl.li/eieag

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D