Магістратура

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

економічного факультету

здійснює підготовку студентів за спеціальністю

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

за освітнім ступенем магістра за освітніми програмами:

 

07 Управління та адміністрування.

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 

 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» (денна форма навчання).