Магістерська програма

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» 

(спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») 

Умови вступу
Для вступу на освітню програму «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» (спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») на основі повної загальної освіти конкурсними предметами у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти є:

 • • математика;
 • • українська мова та література;
 • • на вибір: іноземна мова або географія.

Терміни навчання
Денна форма навчання:
бакалавр (4 роки);
магістр (2 роки).

Документи про освіту
Дипломи державного зразка:
Диплом бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (спеціалізація: торгівля, логістика та екологічне підприємництво)
Диплом магістра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Більше інформації про Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році за посиланням http://vstup.univ.kiev.ua/pages/61

Переваги навчання
за освітньою програмою «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво»
(спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»):

 • • отримання якісних знань, практичних навичок популярних і потрібних на ринку праці спеціальностей із торгівлі, логістики та  екологічного підприємництва;
 • • опанування практичних знань щодо створення успішного власного бізнесу;
 • • можливість працевлаштування у провідних компаніях України і за кордоном;
 • • сучасне навчально-методичне забезпечення (навчальні підручники, практикуми, робочі зошити, електронні навчальні матеріали та ін.);
 • • викладання окремих дисциплін англійською мовою;
 • • залучення іноземних професорів, бізнесменів до проведення занять;
 • • впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес (комп’ютерні класи, лабораторія, інтерактивні дошки та інші електронні засоби);
 • • поглиблене навчання спеціалізованим інформаційним технологіям управління екологічним підприємництвом, торгівлею та логістичними схемами;
 • • використання у навчанні комп’ютерних симуляторів для імітації практичної підприємницької діяльності;
 • • проходження практичної підготовки на провідних вітчизняних і зарубіжних підприємствах, в установах, організаціях;
 • • виїзні практичні заняття на базі виробничих, торговельних і транспортних підприємств;
 • • організація навчання на базі літніх університетів і шкіл у зарубіжних країнах.

Бакалаври з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за спеціалізацією «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» вивчають теоретичний матеріал та набувають практичні навички із підприємницької діяльності, організації міжнародної і внутрішньої торгівлі, товарообігу між компаніями, формування ланцюгів поставок з турботою до людини та довкілля. Практика допоможе освоїтися у плануванні торгових операцій, укладанні угод на ринку, біржах.
Важливу роль для майбутньої професійної роботи має вивчення економіки, менеджменту, маркетингу, організації, комерційної, торговельної діяльності, товарознавства, бухгалтерського обліку, ціноутворення, комп’ютерних систем, сучасних технологій «зеленого» бізнесу тощо.

Де ви будете працювати
У структурних підрозділах корпоративних і франчайзингових торговельних мереж, на виробничих, торговельних, обслуговуючих, підприємствах, у логістичних комплексах, девелоперських, транспортних та аутсорсин-гових компаніях, на митниці, у громадських організаціях і центрах соціальної роботи, у відділах виробничих і торговельних підпри-ємств, у державних органах і установах.

Основні напрями професійної діяльності
товарознавчо-експертна, контрольно-інспекційна, організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична.

Переваги освіти
Перша в Україні перша в Україні кафедра зі статусом українсько-німецької, яка створена з метою підготовки студентів економіко-екологічного профілю.
Європейський рівень підготовки на основі глибокого міжнародного співробітництва з провідними зарубіжними вузами.
Літні школи в Німеччині та інших країнах.
Практика в іноземних компаніях.
Подальше навчання в магістратурі й аспірантурі.

Зверніть увагу!!!
Підприємці та бізнесмени входять в ТОП-10 найбільш перспективних і престижних професій.
В сфері торгівлі працює майже 20 % зайнятого населення України і його частка постійно зростає.

Консультаційний центр для абітурієнтів:
м. Київ, вул. Васильківська,90-А, ауд. 209/2
тел. +38 (044) 259 70 45
www.econom.univ.kiev.ua/for_future_students/

Українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва:
м. Київ, вул. Васильківська, 90-А, ауд. 207/2
тел.. +38 (044) 521 33 29
http://econom.univ.kiev.ua/departments/emae/

Шукайте нас у Facebook:
www.facebook.com/Ecokafedra або @Ecokafedra
https://www.facebook.com/abiturknu/ або @abiturknu