Історія кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва створена у листопаді 2009 р. Ініціаторами її заснування стали: віце-президент НАН України, академік НАН України В.М. Геєць, засновник Школи бізнесу та інформаційних технологій (ВіТS) – лауреат “International Universities”, м. Ізерлон, Німеччина, доктор, член Європейської академії наук і мистецтв, Почесний професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дітріх Вальтер, і декан економічного факультету, професор В.Д. Базилевич.

Це перша в Україні кафедра зі статусом українсько-німецької, яка створена з метою підготовки студентів економіко-екологічного профілю. Особливість кафедри – її інтернаціональний, українсько-німецький склад. Завідувачем кафедри з української сторони є доктор економічних наук, професор, Почесний професор Карагандинського економічного університету (Казахстан), керівник Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Галина Іванівна Купалова, з німецької сторони – доктор Дітріх Вальтер.

Історія відкриття кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Фото з відкриття кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Професор Купалова Г.І. є автором понад 190 наукових праць, присвячених дослідженню проблем екологічної економіки, екологічного менеджменту та підприємництва, соціальної політики, ринку праці, методології економічних і статистико-аналітичних досліджень. Є членом редколегій ряду наукових журналів і збірників, науковим консультантом Світового банку з питань соціально-економічної політики, була членом комісії з питань аграрної політики при Президентові України; членом науково-технічних рад Міністерства соціальної політики України і Міністерства аграрної політики та продовольства України. Доктор Дітріх Вальтер – успішний і відомий підприємець, є консультантом різних урядових та підприємницьких структур у сфері менеджменту, лізингу, біржового та фінансового бізнесу.