Освітні програми

проєкт ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Форма для пропозицій та зауважень щодо проєкту освітньої програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Освітньо-професійна програма «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво»на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»(денна форма навчання) (2020)

Форма для пропозицій та зауважень до ОП “Торгівля, логістика та екологічне підприємництво”

Освітньо-професійна програма “Торгівля, логістика та екологічне підприємництво” на здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” (денна форма навчання) (2021)

Освітньо-професійна програма «Підприємництво та біржова діяльність»на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»(денна форма навчання) (2020)

Форма для пропозицій та зауважень до ОП “Підприємництво та біржова діяльність”

Освітньо-професійна програма «Підприємництво та біржова діяльність»на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»(денна форма навчання) (2021)

Освітньо-наукова програма «Електронна комерція» на здобуття освітнього ступеня «Магістр» (денна форма навчання)

Освітньо-наукова програма «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво»на здобуття освітнього ступеня «Магістр»(денна форма навчання) (2020)

Освітньо-наукова програма «Підприємництво та біржова діяльність» на здобуття освітнього ступеня «Магістр»(денна форма навчання) (2020)

Освітньо-наукова програма «Економічна безпека підприємництва» на здобуття освітнього ступеня «Магістр»(денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма «Економічна безпека підприємництва» на здобуття освітнього ступеня «Магістр»(заочна форма навчання) (2020)

Освітньо-наукова програма «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» на здобуття освітнього ступеня «Магістр»(денна форма навчання)(2021)