Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
здійснює підготовку студентів
за освітнім ступенем бакалавра
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
освітня програма «ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Освітньо-професійна програма “ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО” на здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” (денна форма навчання) (2020)
за освітнім ступенем магістра
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
освітньо-наукова програма «ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ»
освітньо-наукова програма «ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Освітньо-наукова програма ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

на здобуття освітнього ступеня “Магістр” (денна форма навчання) (2020)

Спеціалізації кафедри:
• Організація торговельної діяльності підприємства
• Торговельна логістика
• Стратегічне управління та розвиток торгового бізнесу
• Екологічне підприємництво
• Екологічний менеджмент
• Екологічний аудит та моніторинг

Наукові напрями кафедри:
• Формування та реалізація організаційно-економічного механізму екологічного підприємництва
• Екологічний менеджмент в Україні в умовах сталого розвитку
• Формування екологічно-збалансованої економіки та управління на принципах сталого розвитку
• Оцінка та тенденції розвитку торгівлі в Україні
• Управління та оптимізація логістичною діяльністю підприємства

Контактна інформація:
03022, Україна
м. Київ-22
вул. Васильківська, 90а, к. 207/2
тел. +380 044 521 33 29
kafedra_ekm@ukr.net

Шукайте нас у Facebook:
www.facebook.com/Ecokafedra або @Ecokafedra