Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва

Спеціальність та освітня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврів:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Екологічне підприємництво, торгівля та логістика

Спеціальність та освітня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магiстрiв:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Екологічне підприємництво

Спеціалізації кафедри:
• Організація торговельної діяльності підприємства
• Торговельна логістика
• Стратегічне управління та розвиток торгового бізнесу
• Екологічне підприємництво
• Екологічний менеджмент
• Екологічний аудит та моніторинг

Наукові напрямки кафедри:
• Формування та реалізація організаційно-економічного механізму екологічного підприємництва
• Екологічний менеджмент в Україні в умовах сталого розвитку
• Формування екологічно-збалансованої економіки та управління на принципах сталого розвитку
• Оцінка та тенденції розвитку торгівлі в Україні
• Управління та оптимізація логістичною діяльністю підприємства

Контакти:
03022, Україна
м. Київ-22
вул. Васильківська, 90а, к. 207/2
тел. +380 044 521 33 29
kafedra_ekm@ukr.net