Камінський Андрій Борисович

Науковий ступінь: Доктор економічних наук, професор

Посада: Професор кафедри економічної кібернетики

Навчання:
1987-1992 рр. – навчання на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Математика». Кваліфікація «Математик. Викладач». 1992-1995 рр. – навчання в аспірантурі механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У січні 1997 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Трудова діяльність:
З 1995 р. по 1998 р. працював на посаді асистента кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1998 р. по 2001 р. працював на посаді асистента, а з 2001 р. по жовтень 2003 р. на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 1999-2001 роках виконував обов’язки заступника декана економічного факультету з питань міжнародного співробітництва. У 2001-2002 роках викладав на магістерській програмі Бременського університету (Німеччина), стипендіат німецької служби академічних обмінів DAAD.
У лютому 2003 р. було присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.
З жовтня 2003 р. по жовтень 2006 р. навчався у докторантурі при кафедрі економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2004 році проводив наукові дослідження в університеті м.Айова (США).
З жовтня 2006 р. по січень 2012 р. працював на посаді доцента кафедри економічної кібернетики.
У грудні 2007 року захистив дисертацію «Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю економіко-математичне моделювання.
З лютого 2012 року працює на посаді професора кафедри економічної кібернетики. У вересні 2015 року отримав звання професора.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад: Д 26.001.48 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Д 26.006.07 ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана». Член Науково-експертної ради університету.
Член редколегії Науково-аналітичного журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці». Камінський А.Б. є автором монографії, декількох навчальних посібників, співавтором підручників з цінних паперів та фондового ринку. Має більше 90 наукових публікацій.

Викладає курси:
“Portfolio Management” (англійською мовою), «Теорія економічного ризику», «Дослідження операцій в економіці».

Наукові інтереси:
Аналіз, оцінка та моделювання фінансових ризиків. Оцінка інвестиційного ризику та оптимізація інвестиційного портфеля. Ризики комерційного банку. Системи кредитного ризик-менеджменту. Технології кредитного скорингу. Роль та функції інституту бюро кредитних історій.

Підручники:

  • Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання. – К: Вид-во «Козаки», 2002. – 120 с.
  • Kaminsky A.B. Portfolio Management. – Kyiv: Znannia, 2015. – 214 p.
  • Цінні папери: підручник / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с. (Співавтор)
  • Цінні папери: практикум / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791 с. (Співавтор)
  • Фондовий ринок: підручник у 2-х кн. – Кн.1 / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2015. – 621 с. (Співавтор)
  • Фондовий ринок: підручник у 2-х кн. – Кн.2 / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2016. – 686 с. (Співавтор)

Основні наукові праці:
Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків. Монографія. – К: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 304 с.

Камінський А.Б. Інформаційна прозорість у діяльності ІСІ: теоретичне обґрунтування і практика реалізації // Фінанси України – 2010. – № 10. – С. 60-70.

Камінський А.Б., Бабенко Д.О. Нечітко-множинний підхід до оптимізації портфеля цінних паперів із врахуванням ліквідності // Економічна кібернетика – 2010. – №1-3(61-63) – 21-30.

Камінський А.Б. Ломовацька Я.В. Дослідження інформаційної прозорості недержавних пенсійних фондів України //Фінанси України – 2011. – № 4. – с. 88-97.

Камінський А.Б., Сікач В.О. Нейромережеві технології в управлінні портфелем простроченої заборгованості // Міжвідомчий науковий збірник «Моделювання та інформаційні системи в економіці». – 2011. – Випуск 84.- с.5-19.

Камінський А.Б., Леонов Д.А. Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обґрунтування доцільності та практика реалізації // Фінанси України. – 2011. – № 6. – с.62-72.

Камінський А.Б. Ломовацька Я.В. Концептуальні основи розробки інвестиційних стратегій інститутів колективного інвестування // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 10. – с. 3-8.

Камінський А.Б., Писанець К.К. Cкорингові технології в кредитному ризик-менеджменті // Бізнес-інформ. – 2012. – № 4. – С. 197-201.

Камінський А.Б., Писанець К.К. Структура та інструментарій ризик-менеджменту у споживчому кредитуванні // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 27, том 2. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 169-175.

Камінський А.Б., Писанець К.К. Модель кредитного скорингу заснована на концепції виживання // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Вип. 25. – Львів, 2012. – С. 136-142.

Камінський А.Б. Бюро кредитних історій в системі ризик-менеджменту споживчого кредитування // Бізнес-інформ. – 2013. – № 4. – С. 372-376.

Камінський А.Б. Генезис та структура системи бюро кредитних історій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – Випуск 10 (151). – С. 31-35.

Камінський А.Б. Скорингові технології оцінки вартості портфелів прострочених кредитів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2013. – № 2 (17). – С.183-188.

Камінський А.Б. Концептуальні підходи до організації системи ризик-менеджменту споживчого кредитування // Наукові записки НаУКМА. – 2013. – Т. 134: Економічні науки. – С.45-49.

Камінський А.Б. Оцінка ринкової позиції банку на основі бенчмаркингу бюро кредитних історій // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2013. – Випуск 50. – С. 133-140.

Камінський А.Б. Імплементація скорингу в бізнес процеси споживчого кредитування банку // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – №4 (70). –С.345-351

Камінський А.Б. Становлення та перспективи розвитку бюро кредитних історій в Україні // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія «Економіка і менеджмент» – 2014. – № 1 (16). – с.118-127.

Kaminsky A.B. Сredit bureau benchmarking as a tool for estimation of bank’s position at the market // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2015. – Випуск 1 (166). – С. 68-73.

Камінський А. Б. Методологічні основи використання потенціалу бюро кредитних історій у кредитній діяльності // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2015. – Том 172, С. 38-44

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi