Історія кафедри економічної кібернетки

Виникнення в 60-х роках ХХ століття нової науки — кібернетики, яка здійснила величезний вплив на розвиток інших наук, в тому числі і на економіку, — призвело до усвідомлення гострої необхідності розвитку математичних методів в економічних дослідженнях. Нагальні потреби України в економістах з поглибленою математичною підготовкою, з навичками системного мислення в аналізі економічних явищ будь-якого рівня складності та знаннями сучасних методів кібернетики засвідчили необхідність створення такого важливого наукового напряму в економічній теорії як економічна кібернетика. Розвивати новий напрям покликані були новостворені кафедри економічної кібернетики, які з’явились в той час в провідних навчальних закладах України.

Кафедра економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка була заснована в 1965 році в складі економічного факультету при активній підтримці ректора університету академіка І.Т. Швеця, а також засновника української кібернетичної школи академіка В.М. Глушкова. З ініціативи В.М. Глушкова був створений факультет кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка, в складі якого кафедра економічної кібернетики перебувала з 1969 року по 1988 рік. З 1989 року кафедра економічної кібернетики знову входить до складу економічного факультету університету.

Першим завідувачем кафедри був професор Костянтин Іванович Швецов, широко відомий своїми науковими працями у галузі теорії функцій дійсного змінного, математичного програмування, історії математики та педагогіки. К.І. Швецов залучив до роботи на кафедрі висококваліфікованих фахівців, достатньо сказати, що доцентом кафедри тоді працював майбутній академік із світовим ім’ям В.С.Михалевич. Кафедрою свого часу завідували професори Ляшенко І.М., Ястремський О.І., Карагодова О.О., а з 1996 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Черняк Олександр Іванович, що є провідним українським вченим-економістом в галузі вибіркових досліджень, актуарної математики, методології економіко-математичне моделювання.