Горбась Ірина Миколаївна

Email: gorbas@knu.ua

Дата народження: 25 жовтня 1980 року

Науковий ступінькандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання.

У 2004 р. закінчила магістратуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2004–2008 рр. навчалась в аспірантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Трудова діяльність:

2002–2006 рp. – фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку у ПТК ТОВ «Агромат».

З 2006 р. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Наукова діяльність:

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» (2015 р., 2016 р., 2017 р.).

Член мандатної комісії, спостерігач II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент» (2013 р.).

 Автореферат дисертації:

Горбась І.М. Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. Наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видам економічної діяльності)”. К., 2013. 21 с.

Викладає дисципліни:

«Методи інноваційного менеджменту», «Формування системи прикладних методів менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Прийняття управлінських рішень», «Організаційне проектування», «Менеджмент».

Наукові інтереси:

Сучасні методи й форми навчання; креативний менеджмент; організаційний дизайн, організаційні зміни у диверсифікованих компаніях.

Стажування, підвищення кваліфікації, академічна мобільність:

– Qualification enhancement programme for the professors of higher educational establishment “Publishing and Project Activity in the European Union Countries: a Bedside Approach” (Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, Czech Republic, 2016 р.).

– Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України  (2016 р.).

Основні наукові й методичні праці.

  1. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [за ред. Д. М. Черваньова, О.І. Жилінської]. – К. : Нічлава, 2011. – 624 с. (с. 22-66).
  2. Білорус Т.В. Менеджмент: практикум / Білорус Т.В., Горбась І.М. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – 471 с.
  3. Horbas I. Practical Aspects of Strategic Marketing Management of Agricultural Enterprises (on the example of “MRIYA AGRO HOLDING” LLC) / A.Stepanova, I.Horbas, O.Davidova // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, № 2 (23), 2017 – с. 14-22
  4. Gorbas I. The multifaced roles of modern educator / I. Gorbas // Formation of Market Economy in Ukraine. 2017. Is. 37. Pt. 1. P. 99-104
  5. Горбась І. М. Методичне забезпечення оцінювання внутрішнього синергізму в діяльності підприємств / І.  М. Горбась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 172. – С. 59-64
  6. Горбась И.Н. Инновационные методики преподавания в современной образовательной парадигме / А.Степанова, И. Горбась, О. Давыдова // Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Vol. Vol. 15 – Poitiers, Osthofen, Los Angeles, 2016. – P. 138-142
  7. Горбась И.Н. Маркетинг услуг управленческого консультирования / И.Горбась //Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Vol. 11 – Poitiers, Osthofen, Los Angeles, 2015. – P. 157-161
  8. Gorbas I. Interaction management of strategic business units of diversified enterprises under synergy / V. Balan, I. Gorbas // Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Vol. 7 – Poitiers, Osthofen, Los Angeles, 2015. – P. 49-54
  9. Горбась І. Синергічні ефекти в діяльності диверсифікованих підприємств і об’єднань / І. М. Горбась // Формування ринкової економіки : [зб. наук. праць] / відповід. ред. М. І. Крупка. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – №29. – С.92-96
  10. Gorbas’ I. Integrated logistics as a modern concept of business management / I. Gorbas // Scientific Lettersof International Academic Society of Michal Baludansky. -Košice, 2012.- №1. – P. 55-57 (0,23 д.а.).

Громадська діяльність.

Член екзаменаційної комісії (освітній ступінь «бакалавр»).

Відповідальна за спеціальність «МОіА», «МІД» у вступній кампанії до магістратури 2017 р.

Відповідальна за виховну роботу по кафедрі.

Куратор академічної групи.

Координатор Клубу випускників кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.