Черваньов Дмитро Миколайович

Дата народження: 8 січня 1938 року. Дата смерті: 11 квітня 2013 року.

Науковий ступінь:
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, академік Академії технологічних наук України, академік Академії інформатики України, академік Академії економічної кібернетики України, академік Міжнародної кадрової академії.

Навчання:
1955–1961 рр. — навчання у Київському політехнічному інституті на механічному факультеті за спеціальністю «Машини та технологія обробки металів тиском».
1965–1967 рр. — навчання на економічному факультеті вечірнього університету.
З 1967 р. — аспірант економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Трудова діяльність:
З 1975 р. — доцент кафедри економіки і планування народного господарства СРСР Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.
1977–1979 рр. — старший науковий співробітник НДІ Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (докторантура).
1979–1983 рр. — доцент, професор кафедри економіки і планування народного господарства СРСР Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.
З 1986 р. — професор кафедри економіки народного господарства Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.
1987–1992 рр. — завідувач кафедри економіки народного господарства економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.
1992–2002 рр. — декан економічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
1992–2001рр. — завідувач кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва.
2001–2002 рр. — завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.
З лютого 2003 — професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1996 р. — директор Інституту менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
З 1983 р. ним було створено та очолено докторську спеціалізовану вчену раду при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, за час функціонування якої проведено захист 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та понад 60 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
З 1996 р. по 2001 р. професор Д.М. Черваньов очолює Науково-методичну комісію з менеджменту Науково-методичної ради Міністерства освіти України.
За ініціативою професора Черваньова Д.М. та при підтримці ректорату Університету було створено Науково-методичну комісію з економіки і управління класичних університетів.

Професор Черваньов Д.М. був керівником від Київського національного університету імені Тараса Шевченка проекту Темпус-Тасіс JEP-21135-2000 з Сандерлендським університетом (Великобританія), Македонським та Арістотельським університетами м. Салоніки (Греція), Донецьким національним університетом, за якою ініційовано відкриття нової спеціальності «Прикладна економіка» для підготовки магістрів у класичних університетах України.

Д.М. Черваньов входив до складу редакційних колегій таких відомих видань: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Серія «Економіка»), журналу «Вища освіта» (Товариство «Знання»), журналу «Вища освіта» Академії педагогічних наук України, журналу «Маркетинг в Україні», науково-технічного інформаційного видання УкрІНТЕІ «Науково-технічна інформація».

Наукові інтереси:

Професором Д.М. Черваньовим започатковано новий науковий напрям досліджень проблем розвитку міжгалузевих науково-виробничих комплексів, державної науково-технічної та інноваційної політики, на основі якого сформована наукова школа «Дослідження та формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації». В рамках наукової школи створено кафедру інноваційного менеджменту та підприємництва (менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності), яка є першою в Україні і другою в країнах СНД, де здійснюється підготовка фахівців з менеджменту у сфері інноваційної діяльності та державної науково-технічної політики; лабораторія економічних методів управління науковими дослідженнями і розробками.

Викладав курси: “Формування системи прикладних методів менеджменту”, “Організація та управління нововведеннями”

Нагороди та відзнаки:
• орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2003) Президента України за вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю;
• лауреат І премії Академії педагогічних наук України за кращу наукову роботу — підручник для студентів вищих навчальних закладів «Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт» (2002);
• Премія імені Тараса Шевченка за монографію «Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України» (2002) Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
• «Орден пошани» (2003) Міжнародної кадрової Академії за значні заслуги у розвитку системи вищої освіти в Україні, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів, а також зміцнення міжнародного співробітництва;
• орден «За розвиток науки та освіти» (2002) Міжнародної кадрової Академії за високий професіоналізм, значний особистий внесок у реформування вітчизняної системи вищої освіти та плідну наук

Основні наукові праці:
Результати досліджень опубліковані у понад 200 наукових працях обсягом більше 250 д.а., з них 12 монографій, 20 навчально-методичних робіт, загальним обсягом понад 160 д.а., з них 4 підручники та 7 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 24 навчально-методичних комплекси з менеджменту, маркетингу, науково-технологічної і інноваційної політики, організації та управління нововведеннями, управління персоналом.
Вагомим внеском професора Черваньова Д.М. у розбудову нової системи вищої економічної освіти є підручник «Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт».