Склад кафедри

Жилінська Оксана Іванівна

д.е.н., професор

Проректор з наукової роботи Університету

 

Анісімова Людмила Анатоліївна

к.ф.-м.н., доцент

Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Шаульська Лариса Володимирівна

д.е.н., професор

з 08.02.2021 переведена на кафедру економіки підприємства.

Фірсова Світлана Германівна

к.е.н., доцент

в. о. завідувача кафедри

Тимченко Інна Петрівна

к.е.н., асистент