Громадська діяльність

Громадська діяльність членів кафедри МІІД

ПІБ Статус учасника
Участь або членство у дорадчих радах і структурах при органах влади (міністерства, комісії, ради, фонди)
Ситницький М.В. Член робочої групи Міністерства економіки України з питань стабільного функціонування системи державного матеріального резерву (2021)
Жилінська О.І. Заступник Голови підкомісії зі спец. 073 “Менеджмент” Науково-методичної комісії № 5

з бізнесу, управління та права  МОН України (з 2016 р.);

Голова акредитаційних комісій спеціальність 073 Менеджмент на ОС «магістр» в Українському католицькому університеті (2018), Вінницькому національному технічному університеті (2018);

Експерт (з 2015 р.) і вчений секретар Секції 17 Економіка Наукової ради МОН України (2019-2020);

Голова Секції 17 Економіка

Наукової ради МОН України (з 2021 р.);

Член Національної ради з питань розвитку науки та технологій при Прем’єр-Міністрові України (2020);

Експерт Національного фонду

наукових досліджень України (2021).

Балан В.Г. Експерт МОН України (експертиза підручників з математики для середньої школи)
Деркач О.Г. Член Спеціалізованої вченої ради К 26.056.10 у Київському національному університеті будівництва та архітектури (2018-2019)
Корнілова І.М. Член спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.060, спеціальність 051 «Економіка» (2021)
Святненко В.Ю. Член експертної комісії МОН України з проведення повторної акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 6.050200,  7.050201 “Менеджмент організацій” у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту (2003)
Участь у конкурсних комісіях, журі
Жилінська О.І. Заступник голови галузевої комісії Всеукраїнськогоконкурсу наукових студентських робіт з менеджменту організацій, КНУТШ (2016-2017)

Заступник голови журі Всеукраїнської олімпіади з менеджменту організацій  і адміністрування, Тернопільський національний економічний університет (2017-2019)

Член галузевої комісії Всеукр. конкурсу наукових студентських робіт з менеджменту, КНЕУ ім. В. Гетьмана (2018-2020)

Голова галузевої комісії Всеукр. конкурсу наукових студентських робіт з економіки та економічної політики, КНУТШ (2020)

Голова галузевої комісії Всеукр. конкурсу наукових студентських робіт з економіки підприємства, КНУТШ (2021)

Голова галузевої комісії Всеукр. конкурсу наукових студентських робіт з економіки та економічної аналітики, КНУТШ (2021)

Балан В.Г. Член  галузевої конкурсної комісії ІІ туру Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління» (2014, 2015, 2017)

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції» (2018-2020)

Голова апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції» (2021)

Білорус Т.В. Член відбіркової комісії Всеукраїнського конкурсустудентських кваліфікаційний робіт зі спеціальності 073 “Менеджмент” (2021)
Герасименко О.О. Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» КНУТШ (2015-2017)
Горбась І.М. Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» КНУТШ (2015-2017)
Деркач О.Г. Член галузевої комісії Підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт КНУТШ (2017)
Ковальська К.В. Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» КНУТШ (2015-2017)

Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2011-2014)

Корнілова І.М. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій»  (2012, 2013)

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» КНУТШ (2015-2017)

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», НУ «Львівська політехніка» (2018-2020)

Кухта П.В. Член організаційного комітету II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» (2012)

Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2013)

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» КНУТШ (2015-2017)

Овчаренко Т.С. Відповідальний секретар ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (2015-2016)
Святненко В.Ю. Член мандатної комісії Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” (2013)

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (2014-2017)

Фірсова С.Г. Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Менеджменту організацій, КНУТШ (2016-2017)
Наукове та професійне консультування підприємств, установ, організацій; членство у громадських організаціях
Ситницький М.В. Експерт комісії з «Маркетингу, просування і промисловості» у Європейській федерації мотоспорту (FIM Europe), м. Рим, Італія (з 2015)

Член правління Федерації мотоциклетного спорту України (з 2016)

Член Української бібліотечної асоціації (УБА) (з 2019)

Експерт комісії із «Зв’язків з громадськістю» у Всесвітній організації мотоциклетного спорту Fédération Internationale de Motocyclisme (з 2020)

Жилінська О.І. ГО «Громадянська ініціатива» Проект «Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку», науковий редактор колективного видання (2017-2019)
Балан В.Г. Наукове консультування керівництва групи компаній «Захід-Схід» щодо управління проєктом впровадження екологічних полімерних матеріалів нового покоління – сіркополімерів у ключові галузі економіки України (2021)
Герасименко О.О. Аналіз чинної тарифної системи оплати праці та розробка пропозицій щодо запровадження грейдів уПАТ «Укрзалізниця» (2016)

Дослідження стану профорієнтаційної роботи в Україні в галузі залізничного транспорту.

Розроблення пропозицій щодо подальшого удосконалення процесів профорієнтаційної роботи ПАТ «Укрзалізниця», покращення іміджу товариства та мотивації до обрання робітничих професій (2018)

Фірсова С.Г. член ГО “Об’єднання маркетологів України” (з 2019 р.)
Наукове керівництво, консультування студентів-учасників олімпіад, конкурсів наукових робіт
Жилінська О.І. Науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з менеджменту організацій (Затонацький Д.А., Диплом ІІ ступеня),  КНУТШ (2015)
Горбась І.М. Науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій»

(Ліннік М.С., Диплом І ступеня),

КНЕУ імені Вадима Гетьмана (2018)

Ковальська К.В. Науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій»

(Солодаренко-Літковська Р.А., Диплом І ступеня), Одеський національний економічний університет

(2021)

Кухта П.В. Науковий керівник переможця Всеукраїнської студентської олімпіаді з навчальної дисципліни «Інвестування» (Мельник І.А., Диплом ІІ ступеня)(2012)

Науковий керівник переможця Всеукраїнськогоконкурсу студентських наукових робіт

(Дімов І., Диплом І ступеня),

КНУТШ (2017)

 

Наукове керівництво, консультування дисертантів
Жилінська О.І. Вікулова А.О., к.е.н. (08.00.03)

«Державне регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності» (2016)

Андрусяк (Оробець) І.В. (08.00.03)

«Інноваційне забезпечення розвитку економіки України» (2017)

Аксьом Г.І. , к.е.н. (08.00.03)

«Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій»(2019)

Салаєв К.Г., к.е.н. (08.00.03)

«Економічна безпека Азербайджану в умовах інформаційного суспільства» (2019)

Чорний А.В., к.е.н. (08.00.04)

«Розвиток лідерських компетентностей персоналу

ІТ-підприємств» (2019)

Дацькова Д.В., PhD (073)

«Управління розробкою і комерціалізацією нового товару в умовах цифровізації економіки» (2020)

Ситницький М.В., д.е.н. (08.00.03)

«Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика» (2020)

Новікова І.Е., д.е.н. (08.00.03)

«Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах» (2021)

Опонування дисертацій
Ситницький М.В. Офіційний опонент по 3 кандидатських дисертаціях
Жилінська О.І. Офіційний опонент по 8 дисертаціям (6 докторських та дві кандидатські)
Герасименко О.О. Офіційний опонент по 8 кандидатських дисертаціях(2016-2021)
Деркач О.Г. Офіційний опонент по 1 кандидатській дисертації (2020)
Ковальська К.В. Офіційний опонент 1 кандидатської дисертації (2015)
Степанова А.А. Офіційний опонент по 1 кандидатській дисертації (2020)
Виконання функцій наукового керівника, виконавця наукової теми, проекту, головного редактора / члена редакційної колегії / експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується у бібліографічних базах
Ситницький М.В. Рецензент трьох міжнародних фахових наукових журналів Європейського Союзу та одного у США (California management review, Haas School of Business, University of California, Berkeley), що входять до МНБД

Scopus та Web of Science (з 2017)

Керівник міжнародного проекту «Creative Spark [Креативна Іскра]» щодо створення і розвитку у КНУТШ «Національного центру розвитку креативного підприємництва» (2018-2021)

Член редакційної колегії наукового періодичного видання  «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка»

(з 2020)

Член редакційної колегії наукового періодичного видання «Збірник наукових праць теоретичні та прикладні питання економіки» (з 2020)

Жилінська О.І. Науковий керівник держбюджетної теми №0119U100324 «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні» (2019-2021)

Член редколегії наукового фахового часопису

«Фінанси України»

Член редколегії наукового фахового часопису «Нобелівський вісник»

Член редколегії наукового фахового часопису «Формування ринкової економіки в Україні. Зб. наук. пр. Львівський національний університет

імені Івана Франка»

Герасименко О.О. Член редколегії фахового збірника наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика» (з 2011)

Виконавець держбюджетної теми КНЕУ імені Вадима Гетьмана: «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (2015-2017);  «Удосконалення державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів» (2017-2019); «Модель зайнятості в координатах цифрової економіки: нові параметри та стратегічні вектори трансформації»

(2020-2022)

Ковальська К.В. Відповідальної по кафедрі за виконанні держбюджетної науково-дослідної теми №11 БФ 040-01 «Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики», назва теми кафедри: «Управління інноваційним розвитком на мікро-, мезо- і макрорівнях економіки» (2010-2015)
Кухта П.В. Виконавець держбюджетної теми «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні» №0119U100324, КНУТШ

(2019–2021)

Коректор навчального посібника «Міждисциплінарний словник з менеджменту» (2011)

Редагування і рецензування матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей» (2012)

Редагування збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації» (2012)

Рецензування наукових статей, поданих до фахового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка»

(2014–2015, 2021)

Член редакційної колегії збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка» (2014–2021)

Член редакційної колегії збірника матеріалів Міжнародного форуму «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління» (2019, 2021)

Степанова А.А. Виконавець держбюджетної теми №0118U001124«Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій і формування підприємницького клімату у дослідницьких університетах України»  (2018-2020)
Виконавець держбюджетної теми №: 0121U109522«Розробка стратегії інтернаціоналізації технологічного трансферу у транснаціональному просторі:

аналітичне прогнозування, моделювання викликів та перспектив»  (2021)

Член редколегії фахового збірника наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика»

(з 2019)

Фірсова С.Г. Член редколегії «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки»

( з 2021)

 

Участь у міжнародних наукових проектах
Жилінська О.І. Учасник міжнародного гранту Британської Ради за участю КНУТШ щодо реалізації міжнародного проекту «Creative Spark [Креативна Іскра]» щодо створення і розвитку у КНУТШ «Національного центру розвитку креативного підприємництва»
Горбась І.М. Учасник міжнародного гранту Британської Ради за участю КНУТШ щодо реалізації міжнародного проекту «Creative Spark [Креативна Іскра]» щодо створення і розвитку у КНУТШ «Національного центру розвитку креативного підприємництва NCCE » (2019-2021)

Тренер Національного центру розвитку креативного підприємництва NCCE (з 2020)

Ковальська К.В. Учасник міжнародного гранту Британської Ради за участю КНУТШ щодо реалізації міжнародного проекту «Creative Spark [Креативна Іскра]» щодо створення і розвитку у КНУТШ «Національного центру розвитку креативного підприємництва NCCE » (2021)
Приймак В.М. Учасник міжнародного гранту Британської Ради за участю КНУТШ щодо реалізації міжнародного проекту «Creative Spark [Креативна Іскра]» щодо створення і розвитку у КНУТШ «Національного центру розвитку креативного підприємництва NCCE » (2021)
Овчаренко Т.С. Учасник міжнародного гранту Британської Ради за участю КНУТШ щодо реалізації міжнародного проекту «Creative Spark [Креативна Іскра]» щодо створення і розвитку у КНУТШ «Національного центру розвитку креативного підприємництва NCCE » (2021)
Степанова А.А. Учасник міжнародного гранту Британської Ради за участю КНУТШ щодо реалізації міжнародного проекту «Creative Spark [Креативна Іскра]» щодо створення і розвитку у КНУТШ «Національного центру розвитку креативного підприємництва NCCE » (2021)
Громадська діяльність у структурних підрозділах Університету
Ситницький М.В. Член профспілкової організації КНУТШ (з 2008)

Координатор профорієнтаційної діяльності економічного факультету КНУТШ (2010-2017)

Заступник голови бібліотечної ради Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУТШ (з 2019)

Гарант ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» (з 2020)

Член вченої ради економічного факультету (з 2020)

Жилінська О.І. Член профспілкової організації КНУТШ (з 1997)

Член вченої ради економічного факультету (2011-2019)

Член трудового колективу економічного факультету (2011-2019)

Ветеран праці Університету (з 2017 р.)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Д.26.001.12 КНУТШ (1997-2010)

Член спеціалізованої вченої ради

Д. 26.001.48 КНУТШ (2017-2021)

Гарант ОНП “Менеджмент організацій і адміністрування” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» (з 2018)

Член Вченої ради Університету (2020-2021)

Голова Науково-технічної ради Університету

(2020-2021)

Балан В.Г. Оператор системи Unicheck щодо перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт бакалаврів (2021)
Білорус Т.В. Відповідальний секретар відбіркової комісії ОР «бакалавр» економічного факультету (2008-2011)

Відповідальна за організацію та проведення всіх видів практик ЕФ КНУТШ (2015-2019)

Член НМК економічного факультету (2006-2019)

Член профспілкової організації КНУТШ (з 2005)

Герасименко О.О. Член профспілкової організації КНУТШ (з 2019)

Член НМК економічного факультету (з 2020)

Горбась І.М. Член профспілкової організації КНУТШ (з 2006)

Відповідальна за виховну роботу на кафедрі МІІД (2006-2020)

Відповідальний секретар відбіркової комісії ОР «магістр» економічного факультету за спеціальність 075 Менеджмент (2017-2019)

Спікер Літньої Школи Лідерства КНУТШ (2021)

Модератор дослідницької секції ІІ Форуму EFBM 2021 «Зміни. Адаптація. Нова економіка» (2021)

Деркач О.Г. Член профспілкової організації КНУТШ (з 2012)

Відповідальний секретар відбіркової комісії ОР «магістр» економічного факультету за спеціальність 075 Менеджмент (2014-2016)

Кальний С.В. Член відбіркової комісії економічного факультету

(2017-2019)

Оператор системи Unicheck щодо перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних магістерських робіт (2020-2021)

Заступник Відповідального секретаря приймальної комісії КНУТШ. Голова шифрувальної комісії (2021)

Ковальська К.В. Відповідальна за систему практик на кафедрі МІІД

(з 2015)

Відповідальний секретар відбіркової комісії ОР «магістр» економічного факультету за спеціальність 075 Менеджмент (2010-2011)

Відповідальна за науково-дослідну практику на кафедрі МІІД (з 2012)

Корнілова І.М. Член профспілкової організації КНУТШ (з 1987)

Член НМК економічного факультету КНУТШ

(2006-2018)

Відповідальна по кафедрі МІІД за організацію проведення підсумкової атестації здобувачів освіти за ОС «магістр» (з 2012)

Гарант ОНП “Менеджмент інноваційної діяльності” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» (з 2018)

Кухта П.В. Член профспілкової організації КНУТШ (з 1999)

Редагування наукових статей, укладання і комп’ютерна верстка номерів наукового журналу «Вісник КНУТШ» (2010–2015, 2021)

Відповідальний за наукову роботу по кафедрі МІІД (2011-2020, 2021)

Відповідальний по кафедрі МІІД за наповнення бази НДЧ та розміщення кафедральної інформації на офіційному сайті економічного факультету КНУТШ (2009-2011)

Член організаційного комітету Міжнародного форуму EFBM «Зміни. Адаптація. Нова економіка» (2021)

Нетреба І.О. Вiдповiдальна за формування, погодження педагогічного навантаження кафедри MIIД (2010-2016, з 2021)

Вiдповiдальна за наповнення бази ЄДБО (в частинi кадрового забепечення кафедри MIIД) (з 2019)

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі МІІД

(2020-2021)

Член організаційного комітету Міжнародного форуму EFBM «Зміни. Адаптація. Нова економіка» (2021)

Овчаренко Т.С. Член профспілкової організації КНУТШ (з 2011)

Член трудового колективу економічного факультету

(з 2016)

Гарант ОПП “Менеджмент організацій” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» (з 2018)

Оліх Л.А. Член профспілкової організації КНУТШ (з 2004)
Приймак В.М. Член профспілкової організації КНУТШ (з 2015)

Член трудового колективу економічного факультету КНУТШ (з 2015)

Ініціатор та організатор щорічного проекту «Project Management : Вища Ліга» та молодіжного професійно-орієнтованого клубу «Project Management Club» (з 2006)

Святненко В.Ю. Член профспілкової організації КНУТШ (з 1989)

Член відбіркової комісії економічного факультету КНУТШ по вступу на освітній рівень «Бакалавр» ОП«Менеджмент організацій» (2016-2021)

Степанова А.А. Член профспілкової організації КНУТШ (з 2010)

Відповідальна по кафедрі МІІД за наповнення бази даних НДЧ (з 2012)

Відповідальний секретар відбіркової комісії ОР «магістр» економічного факультету за спец.

073 Менеджмент (2020-2021)

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі МІІД (з 2020)

Член організаційного комітету Міжнародного форуму EFBM «Зміни. Адаптація. Нова економіка» (2021)

Фірсова С.Г. Відповідальний секретар відбіркової комісії економічного факультету КНУТШ ОС «бакалавр»

(2012-2016)

Член трудового колективу економічного факультету КНУТШ (з 2017)

 

 

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d