Громадська діяльність

Викладачі кафедри беруть активну участь у громадській діяльності на економічному факультеті, в університеті, в організації вищої економічної освіти та атестації наукових кадрів в Україні. Так, професора Черваньова Д.М. було затверджено головою секції Науково-технічної ради при Міністерстві освіти України (1996 р.), головою Науково-методичної комісії з менеджменту (1998 р.), членом Фахової ради з державного управління, першим заступником голови Фахової ради з менеджменту (1999 р.) і головою вперше ним створеної в Україні Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з економіки та управління для класичних університетів (2001 р.); доцент кафедри Жилінська О.І. з 1998 по 2003 рр. була вченим секретарем НМК. Як Голова НМК професор Черваньов Д.М. вперше в Україні розробив та впровадив Концепцію підготовки магістрів у класичних університетах, що була затверджена МОН України, модель інтегрованої підготовки фахівців-економістів, яка базується на фундаменталізації вищої економічної освіти та посиленні міждисциплінарного характеру наукових досліджень, ініціював поділ вищої освіти в Україні на академічну та професійну освіту, втілив на економічному факультеті академічну підготовку фахівців з присвоєнням кваліфікації «Магістр економічних наук». Професором Д.М.Черваньовим створено спеціалізовану вчену раду Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку він очолював 23 роки. На її засіданнях захищені 20 докторських та 120 кандидатських дисертацій науковцями університету, провідних вищих закладів освіти та академічних установ України. Докторант кафедри, доцент Жилінська О.І. з 1997 р. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12.

Завідувач кафедри, професор Євтушевський В.А. є членом спеціалізованої вченої ради Д.26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протягом 2001-2006 рр. – експертом ВАК України, членом Експертної ради з менеджменту, туризму та торгівлі ДАК України.

Важливим напрямом громадської діяльності професорів кафедри є робота у складі редакційних колегій відомих наукових журналів, а саме: професор Євтушевський В.А. входить до складу редколегій таких журналів, як Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія «Економіка», «Вища освіта України», «Теорії мікро- і макроекономіки», «Теоретичні та прикладні питання економіки»; професор Черваньов Д.М. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія «Економіка», «Науково-технічна інформація», «Теоретичні та прикладні питання економіки», «Вища освіта України», «Банківська справа», «Конкуренція».

З 2005 р. доцент Анісімова Л.А. є вченим секретарем вченої ради економічного факультету, доцент Дука А.П. здійснює загальне керівництво практиками на економічному факультеті.

У 2006 р. докторанта кафедри, доцента Жилінську О.І. включено до складу робочої групи з розробки проекту Концепції розвитку національної інноваційної системи.

Визнанням вагомих здобутків у сфері організації вищої економічної освіти та атестації наукових кадрів в Україні, діяльності консультантом комітетів Верховної Ради України стало удостоєння професора Черваньова Д.М. найпрестижнішими нагородами Міжнародного рейтингу «Золота фортуна» Срібними Стеллою та Дипломом у номінації «За збереження кращих традицій класичної університетської освіти та підготовку кваліфікованих фахівців нової формації», золотою медаллю «10 років незалежності України» та почесною відзнакою Хрестом Пошани «За духовне відродження», а також Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомі досягнення у професійній діяльності, Орденом «За розвиток науки і освіти» й Орденом Пошани Міжнародної кадрової Академії за високий професіоналізм, значні досягнення у розвитку сучасної освіти в Україні та високий рівень педагогічної роботи, Орденом «Святий Князь Володимир» за значний внесок у розбудову України.