Наукова діяльність

Наукова діяльність на кафедри охоплює наступні напрямки роботи: публікації результатів наукових досліджень у фахових та міжнародних виданнях; участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах; участь студентів у конкурсах наукових робіт; участь студентів у олімпіадах; аспірантура (навчання за PhD програмою за спеціальністю 073 «Менеджмент») та докторантура.

ОЛІМПІАДИ

Однією зі сфер професійного і наукового розвитку менеджерів є участь у олімпіадах різних галузей знань. Протягом 2011-2020 рр. років студенти кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності отримали перемогу у 20 Всеукраїнських студентських олімпіадах, зокрема:

2019 рік

 • – Ліннік М., студентка 4 курсу ОП «Менеджмент організацій» отримала 4 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни “Стратегічне управління”;
 • – Коваленко Т. В., студентка 4 курсу ОП «Менеджмент організацій» отримала диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіада зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»у Тернопільському національному економічному університеті (ФБ http://surl.li/ajtqr );
 • – Чорна Н.А., магістр 1 року, ОНП «МІД» отримала Диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіада зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у Тернопільському національному економічному університеті (ФБ http://surl.li/ajtqr ).

2018 рік

 • – Перемога на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Статистика» у Національній академії статистики, обліку та аудиту студентів 2 курсу бакалаврату спеціальності 073 «Менеджмент» Бабенка Д. (Диплом І ступеня) та Ляш Д. (ЕФ http://surl.li/ajsyy; ФБ http://surl.li/ajszz);
 • – Білокриницька К. В., студентка бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» отримала Диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни “Стратегічне управління” у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
 • – Білокриницька К., студентка бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» отримала Диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у Тернопільському національному економічному університеті (ФБ http://surl.li/ajteg ); ЕФ https://econom.univ.kiev.ua/2018/05/29/win_ef_18_2/)

2017 рік

Приніс перемогу на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни “Стратегічне управління” у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського:

 • – Павленко Н.М., студентці 4 курсу бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» (Диплом І ступеня);
 • – Тімченко І., студентці 4 курсу бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент»;
 • – Аврамчук А., студентці 1 року магістратури спеціалізації «МІД»;
 • – Мірчук З., студентці 1 року магістратури спеціалізації «МІД»;
 • – Демиденку Р., студенту 1 року магістратури спеціалізації «МОіА»;

 2015 рік

 • – Саприга Я., студентка 4 курсу бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» одержала перемогу на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у Полтавському національному технічному університеті іменні Юрія Кондратюка;
 • – Саприга Я., студентка 4 курсу бакалаврату за напрямом підготовки «Менеджмент» виборола перемогу на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «Крок»».

КОНКУРСИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Активність студентів кафедри у сфері наукових досліджень дає свої результати у їхніх численних перемогах на конкурсах робіт, зокрема, протягом 2011-2020 рр. років студенти вибороли перемогу у 23 конкурсах наукових робіт студентів за різною тематикою у провідних ЗВО різних регіонів України.

У 2021 році кафедра привітала із успішною презентацією, перемогою та зайняттям призових місць 7 учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ЕФ http://surl.li/ajqzj; http://surl.li/ajqzk):

Дипломи І ступеня:

 • – Бабенко Дмитро Миколайович (студент ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему «Управління конкурентоспроможністю дослідницького університету», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Балан В.Г. спеціалізація «Управління у сфері економічної конкуренції», базовий ЗВО Конкурсу: Полтавська державна аграрна академія;
 • – Солодаренко-Літковська Регіна Андріївна (студентка ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему «Стратегічне управління розвитком персоналу підприємства (на прикладі ПРАТ Миронівський Хлібопродукт)», науковий керівник: к.е.н., доц. Ковальська К.В. спеціалізація «Менеджмент організацій», базовий ЗВО Конкурсу: Одеський національний економічний університет;
 • – Іваницька Лілія Олександрівна (студентка ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 2 курс). Наукова робота на тему «Маркетингове забезпечення виведення нового продукту на ринок банківських послуг», науковий керівник: к.е.н., доц. Фірсова С.Г. спеціалізація «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», базовий ЗВО Конкурсу: Київський національний університет технологій та дизайну;

Дипломи ІІ ступеня:

 • – Бурмістрова Олена Олегівна (студентка ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему «Кадрові управлінські рішення: теоретико-методичні аспекти», науковий керівник: к.е.н., доц. Білорус Т.В. спеціалізація «Менеджмент організацій», базовий ЗВО Конкурсу: Одеський національний економічний університет;
 • – Макарченко Вікторія Віталіївна (студентка ОП «Менеджмент організацій», ОС бакалавр, 4 курс). Наукова робота на тему «Оцінювання конкурентоспроможності молокопереробних підприємств», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Балан В.Г. спеціалізація «Управління у сфері економічної конкуренції», базовий ЗВО Конкурсу: Полтавська державна аграрна академія
 • – Конопльов Владислав Валерійович (студент ОП «Менеджмент інноваційної діяльності» ОС Магістр, 2 курс). Наукова робота на тему «Організаційно-економічні аспекти функціонування підприємства з виробництва відновлювальної енергії», науковий керівник: д.е.н., проф. Шаульська Л.В. спеціалізація «Економіка підприємства», базовий ЗВО Конкурсу: Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Дипломи ІІІ ступеня:

 • – Гонзель Анастасія Андріївна (студентка ОП «Менеджмент організацій і адміністрування», ОС Магістр, 1 курс). Наукова робота на тему: «Методичне забезпечення оцінювання персоналу сфери послуг», науковий керівник: к.е.н., доц. Білорус Т.В. спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці», базовий ЗВО Конкурсу: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

 

У 2020 році на Всеукраїнському конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій» на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана отримали перемогу 2 студенти (https://www.facebook.com/Кафедра-менеджменту-інноваційної-та-інвестиційної-діяльності-564030000647824/photos/pcb.1058936117823874/1058934554490697/):

 • – Ляш Діана Олексіївна, студентка IV курсу спеціальності 073 «Менеджмент»;наукова робота на тему:  «Управління іміджем» (наук.керівник:  в.о. завідувача кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності к.е.н., доцент Фірсова С.Г., диплом ІІ ступеня);
 • – Прилуцька Тетяна Юріївна, студентка IV курсу спеціальності 073 «Менеджмент»;наукова робота на тему «Гендерні аспекти сучасного етапу розвитку професії менеджера»  (наук. керівник: к.е.н., асистент Вікулова А.О., диплом ІІІ ступеня).

2019 рік приніс наступні перемоги:

 • – у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» (проводився на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана) перемогла студентка 2 курсу магістерської підготовки за спеціалізацією «МОіА» Файчак І.В. (наук. кер. доц. Приймак В.М.) (http://surl.li/ajraj);
 • – у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» (Полтавська державна аграрна академія) отримала диплом І ступеня студентка 2 курсу магістерської підготовки за спеціалізацією «МІД» Павленко Н.М. (наук. кер. доц. Приймак В.М.) (http://surl.li/ajqzz САЙТ ЕФ);
 • – у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» (Полтавська державна аграрна академія) отримала диплом ІІ ступеня студентка 4 курсу, ОП «Менеджмент організацій» Подчерняєва В.О.(наук. кер. Доц. Балан В.Г.) (http://surl.li/ajqzz САЙТ ЕФ).

2018 рік приніс абсолютну перемогу менеджерів Київського національного університету імені Тараса Шевченка на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій»  (САЙТ ЕФ http://surl.li/ajraw ):

 • – Диплом І ступеня отримала студентка 3 курсу ОП «Менеджмент організацій» Коваленко Т. (науковий керівник Оліх Л.А.);
 • – Диплом І ступеня отримала студентка 3 курсу ОП «Менеджмент організацій» Ліннік М.С. (науковий керівник Горбась І.М.).

2017 рік приніс перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» студенту 3 курс ОП «МО» Дімову І. та студентці 4 курсу ОП «МО» Руденко Л.

У 2016 році студенти кафедри отримали перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

 • – Диплом І ступеня у секції «Стратегічне управління» отримала студентка 4 курсу ОП «МО» Аврамчук А. (науковий керівник Балан В.Г.);
 • – Диплом ІІ ступеня у секції «Кадровий менеджмент» отримала студентка 4 курсу ОП «МО» Войтович А. (науковий керівник Білорус Т.В.).

У 2015 році на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки “Менеджмент” отримав Диплом І ступеня студент 4 курсу ОП «МО» Затонацький Д. (науковий керівник зав. кафедри Жилінська О.І.).

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

Презентація і оприлюднення результатів наукових досліджень кафедри (її членів, студентів та аспірантів) є важливою умовою закріплення/посилення позицій у освітньо-науковому середовищі України та інтеграції Університету у міжнародну та світову спільноту.

Протягом 2010-2020 рр. викладачі т аспіранти кафедри взяли участь у 569 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і виступили із 1043 доповідями на цих заходах.

Студенти кафедри із задоволенням долучаються до наукових досліджень і презентують їхні результати на всеукраїнському (національному) та міжнародному рівнях, так, протягом 2016-2020 рр. студенти взяли участь у більше ніж 240 наукових та професійних заходах (Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, круглі столи), зокрема:

Рік 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість заходів 29 51 57 54 49

Традиційна Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» щороку приносить кафедрі багаті результати, так у активі студентів численні відзнаки, грамоти і подяки, зокрема:

2021 рік (ФБ http://surl.li/akexf)

 • – за найкращу доповідь (Павленко Надія Михайлівна – аспірантка 2 року навчання, спеціальність 073 «Менеджмент», наукова доповідь: «Хмарні технології у навчанні персоналу», науковий керівник: проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Жилінська О.І.);
 • – за найкращу презентацію (Кожухівська Анастасія Олексіївна – аспірантка 1 року навчання, спеціальність 073 «Менеджмент», наукова доповідь: «Вплив пандемії короновірусу на зміни у формуванні стратегії бренду роботодавця», науковий керівник: завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, д.е.н., доц. Ситницький М.В.);
 • – за найкращу доповідь (Павлюк Валерія Віталіївна – 2 курс магістратури, ОП «Менеджмент організацій і адміністрування», «Креативна індустрія України: стан та перспективи розвитку», науковий керівник: к.е.н., доц. Горбась І.М.);
 • – за активну участь у обговоренні (Подчерняєва Вікторія Олексіївна – 2 курс магістратури, ОП «Менеджмент організацій та адміністрування», наукова доповідь: «Стратегічне управління розвитком підприємств сфери освітніх IT-послуг», науковий керівник: к.ф.- м.н., доц. Балан В.Г.);
 • – за найкращу презентацію (Вдовенко Каріна Ігорівна – 4 курс, ОП «Менеджмент організацій», наукова доповідь: «Відповідальний менеджмент інновацій – базис стабільного розвитку бізнесу», науковий керівник: к.е.н., доц. Степанова А.А.);
 • – за креативний підхід до теми (Нечипоренко Кира Володимирівна, 2 курс, ОП «Підприємництво та біржова діяльність», наукова доповідь: «Управління конфліктами у сучасній системі менеджменту (на прикладі КНР)», науковий керівник: заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва, к.ф.-м.н., доц. Анісімова Л.А.).

2019 рік

 • – за найкращу доповідь (Метошоп Олександра-Анна Юріївна – студентка 2 курсу ОП «Менеджмент організацій і адміністрування», «R&Dпроекти як інноваційне підгрунтя конкурентоспроможності підприємств України», науковий керівник: к.е.н., доц. Деркач О.Г.).

2018 рік

 • – 39 учасників секційного засідання. І місце – Брацюк О. (4 курс, ОПП «МО»), ІІ місце – Чорноус К., Литвиненко В. (4 курс, ОПП «МО»).

2017 рік

 • – за найкращу презентацію (Андроссенко Т., 4 курс, ОПП «МО»);
 • – за найкращий виступ (Павленко Н., 4 курс, ОПП «МО»);
 • – за кращу доповідь англійською мовою (Файчак І., 4 курс, ОПП «МО»).

2016 рік

 • – за найкращу доповідь (Войтович А., 4 курс, ОПП «МО»);
 • – за найкращу презентацію (Шишак Н., 4 курс, ОПП «МО»).

 НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Кількість наукових статей, опублікованих членами кафедри, обумовлює її статусну позицію у загальному рейтингу публікаційної активності Університету, а також визначає індивідуальний рейтинг кожного викладача. За період 2016-2020 рр. у доробку членів кафедри 396 публікацій у: зарубіжних виданнях (92 публікації), наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України (понад 200), МНБД (65 публікацій; Scopus (25 публікацій), Web of Scienece (21 публікація)).

Результатами публікаційної активності студентів кафедри протягом 2010-2018 рр. є 95 статей, де авторами є студенти, та 458 тез конференцій.

КОНКУРСИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

У 2021 році за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 Менеджмент, за спеціалізаціями «Менеджмент персоналу» та «Менеджмент бізнес-структур» студенти кафедри отримали 3 призових місця:

Диплом І ступеня:

 • – Розбейко Кирило Вікторович – спеціалізація «Менеджмент бізнес-структур (випуск 2020 р, кваліфікаційна робота магістра з менеджменту на тему «Стратегічне управління розвитком ІТ підприємства», ОП «Менеджмент інноваційної діяльності», науковий керівник: д.е.н. Ситницький М.В.);
 • – Литвиненко Владислава Володимирівна – спеціалізація «Менеджмент персоналу» (випуск 2020 р, кваліфікаційна робота магістра з менеджменту на тему «Інноваційні методи задоволення кадрових потреб банківської установи», ОП «Менеджмент інноваційної діяльності», науковий керівник: доц. Білорус Т.В.);

Диплом ІІ ступеня:

 • – Чорна Наталія Андріївна: диплом ІІ ступеня, спеціалізація «Менеджмент бізнес-структур» (випуск 2020 р, кваліфікаційна робота магістра з менеджменту на тему «Організаційно-методичне забезпечення управління портфелем інтелектуальної власності організації» ОП «Менеджмент інноваційної діяльності», науковий керівник: к.е.н., доц. Корнілова І.М.).

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та пошукувачів за науковими спеціальностями: 073 – Менеджмент (з 2020 р.); 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Протягом 2016-2020 рр. на кафедрі було захищено 18 кандидатських (Петровська Т.Е. (2012 р.); Букало А.М., Горбась І.М., Давидова О.Г., Кочедикова Г.В. (2013 р.); Кичань О.М., Чулак О.В. (2014 р.); Ткаченко Ю.В. (2015 р.); Вікулова А.О. (2016 р.); Андрусяк І.В., Тимченко І.П. (2017 р.); Богдан О.Д. (2018), Мартиненков В.І., Прилуцька І.А., Чорний А.В., Кянан Салаєв гаджи огли (2019 р.); Дацькова Д.В. (2020 р.)) та 4 докторських дисертації (Жилінська О.І. (2016 р.), Дука А.П. (2016 р.), Ситницький М.В. (2019 р.)), Новікова І.Е. (2020 р.)).

Результати діяльності кафедри

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot