Шарманська Валентина Миколаївна

Дата народження – 14 червня 1958 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада – доцент

Навчання:
У 1988 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (сучасна назва – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), факультет економічний, спеціальність – політична економія. Стаж науково-педагогічної роботи 24 роки.

Трудова діяльність:
З 1996 р. і по теперішній час – доцент кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси: «Судово бухгалтерська експертиза»,  «Бухгалтерський облік».

Наукові інтереси:  актуальні  проблеми  бухгалтерського обліку  та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, методологія та організація судово-бухгалтерської експертизи.

Основні наукові праці:

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала понад 100 наукових і методичних робіт, зокрема:

 1. Шарманська В.М. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – К., Знання, 2003
 1. Шарманська В.М. «Теорія бухгалтерського обліку»: Навчально-методичний комплекс, КНУ імені Тараса Шевченка, 2003 р.
 1. Шарманська В.М. «Бухгалтерський облік і експертиза», навчально-методичний комплекс для юристів,. К.: Академія праці і соціальних відносин, 2003 р.
 1. Шарманська В.М. «Бухгалтерський облік» навчально-методичний комплекс, К.: Академія праці і соціальних відносин, 2003 р.
 1. Шарманська В.М. Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза Навчально-методичний посібник. – К.: Геопринт, 2006 р.
 1. Головко В.І., Шарманська В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 р.
 1. Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Судова бухгалтерія. Навчальний посібник рекоменд. МОН України. – К.: Центр учбової літератури, 2008 р.
 1. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. рекоменд. МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2007 р.
 1. Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Судова бухгалтерія. Підручник. – К.: Київський університет права НАН України, 2008 р.
 2. Шарманська В.М. The system of formation of the analytical indicators as a base for the economic analysis of the financial condition of the enterprise. Теоретичні та прикладні питання економіки. Головко Віктор Іванович / Шарманська Валентина Миколаївна. – 2013.
 3. Шарманська В.М. A Systemic Approach to the Formation of Analytical Indicators of the Economic Analysis of the Financial Condition of the Enterprise. Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Конкурентноспроможність національної економіки” Шарманська Валентина Миколаївна / Головко Віктор Іванович. – 2014.