Мисака Ганна Вікторівна

Посада – доцент кафедри обліку та аудиту

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Дата народження – 16 травня 1976 року

Author Identifier Number Scopus: 57204425940

ResearcherID, Web of Science: I-1249-2018 

ORCID ID: 0000-0003-0621-8513

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=n2GxjUgAAAAJ&hl=ru 

Навчання:

 • 1993-1998 рр. – студентка факультету «Облік і аудит» Донецького державного комерційного інституту (диплом з відзнакою)
 • 1998-2002 рр. – аспірантка кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія»

Трудова діяльність:

 • 2000-2005 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2002-2003 рр. – заступник декана економічного факультету з організаційно-методичного забезпечення практик
 • З грудня 2005 р. – по теперішній час – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стажування:

 • 2012 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Практика організації переходу українських компаній на ведення обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності». Проект виконувався компанією «Ernst andYoung» та Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти» (м. Київ)
 • 2017 р. – стажування в галузі банківської справи, бухгалтерського обліку та фінансової звітності банківських установ, курс «Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України». Проект виконувався Національним банком України (м. Київ)
 • 2018 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту». Проект виконувався компанією «Ernst and Young» та Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти» (м. Київ)
 • 2018 р. – тренінг SAP Business One (TB1000 – Logistic, TB1100 – Finance, TB1200 Implementation and Support) (м. Київ)

Викладає навчальні дисципліни:

«Бухгалтерський облік», «Облік у банках» 

Нагороди та відзнаки:

 • – 2014 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2017 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2019 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громадська діяльність:

 • – секретар Постійної бюджетно-фінансової комісії Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – заступник Голови Тендерного комітету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – гарант освітньої програми «Облік і аудит» ОС бакалавр 

Наукові інтереси:

Розробка наукових проблем методології бухгалтерського обліку та розширення аналітичного потенціалу фінансової та нефінансової звітності компаній в умовах інноваційної економіки та глобалізації.

 Основні праці:

Автор та співавтор 84 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 підручників, 4 навчальних посібників з грифом МОН, 34 статей у фахових виданнях, 3 статей іноземною мовою у виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: посіб. Київ: АПСВ, 2006. 212 с.
 2. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2007. 400 с.
 3. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. Київ: Знання, 2011. 1094 с.
 4. Цінні папери: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича; Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2013. 791 с.
 5. Фондовий ринок: Підручник: у 2 кн. – Кн. 2 / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2016. 686 с.
 6. Фондовий ринок: практикум: навч. посіб. / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д.Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ: Знання, 2017. 718 с.

 

Наукові публікації:

 1. Mysaka H., Derun I., Skliaruk I. The Role of Non-Financial Reporting in Modern Ecological Problems Updating and Solving. Journal of Environmental Management & Tourism. Vol. 12. Nr. 1. P. 18-29. https://doi.org/10.14505/jemt.v12.1(49).02 (Scopus)
 2. Derun I., Mysaka H. Intellectual Capital Efficiency Management in Professional Football Clubs’ Performance: Problems of Assessment. Sport Mont. 2020. Vol. 18. Nr. 2. P. 61-66. https://doi.org/10.26773/smj.200606 (Scopus)
 3. Мисака Г.В., Дерун І.А. Зв’язок між професійною успішністю компанії та ефективністю управління її інтелектуальним капіталом (за методом VAIC). Теоретичні та прикладні питання економіки. 2020. Випуск 40-41. C. 109-120.https://doi.org/10.17721/tppe.2020.41.1.
 4. Мисака Г.В., Дерун І.А. Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 2020. №2(46). С. 32-39. https://doi.org/26642/pbo-2020-2(46)-32-39
 5. Мисака Г.В., Дерун І.А. Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії. Облік і фінанси. №1(83). C.49-54.https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-49-54
 6. Derun I., Mysaka, H. Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation. Journal of International Studies. 2018. Vol. 11. Nr. 3. P. 112-123. https://doi.org/14254/2071-8330.2018/11-3/10 (Scopus)
 7. Мисака Г.В., Дерун І.А. Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії. Економіка України. 2018. № 5. С. 35-48. https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.05.035
 8. Мисака Г.В., Дерун І.А. Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності. Фінанси України. 2018. № 3. С. 116-128.
 9. Мисака Г.В., Матюха В.І. Актуальні проблеми обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками. Молодий вчений. 2018. №1. С. 930-932.
 10. Мисака Г.В., Черкунова Ю.С. Облік готової продукції та його методичні аспекти.SWorld. 2018. №50(2). С. 51-55. https://doi.org/10.21893/2410-6720.2018-50-1-025

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot