Мельник Тетяна Григорівна

Дата народження – 22 червня 1967 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада – доцент

Навчання:

1987-1992 рр. – студентка Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка,  економічний факультет, спеціальність «Політична економія».

1995-1999 рр. – навчання в аспірантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік, аналіз та аудит праці і її оплати».

Трудова діяльність:

1992 – 1994 рр. – бухгалтер в Київському університеті імені Тараса Шевченка.

1997 – 2006 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2007 – по теперішній час – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з грудня 2015 року  по грудень 2018 року виконувала обов’язки завідувача кафедри обліку та аудиту.
Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Викладає курси:

«Облік і контроль соціального страхування»,  «Фінансовий облік», «Облік на підприємствах малого бізнесу», «Організація системи  бухгалтерського обліку і звітності», «Фінансова, податкова та бюджетна звітність».

Наукові інтереси:

Облік, оподаткування, аналіз і контроль виплат працівникам підприємства.

Автор та співавтор понад 65 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 5 навчальних посібників, 1 підручник, 4 монографії.

Стажування:

 1. Головбух: сертифікат, реєстраційний номер БГ 043092, підтвердження актуальності професійних знань бухгалтера, Міжнародний центр фінансово – економічного розвитку, 2010.
 2. Правове регулювання трудових відносин. Кадрове діловодство. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 758192 від 27.03.2010, Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 3. Практика організації переходу українських компаній на ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, сертифікат від 27.09.2012, Компанія Ернст енд Янг та Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти.
 4. Сертифікат про підтвердження кваліфікації «Бухгалтер – практик» 1-й тур Всеукраїнського конкурсу «Кращий бухгалтер України», Всеукраїнський бухгалтерський клуб, 2014.
 5. Использование прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» Редакция 1.2, сертифицированный курс, свидетельство № 2110066482288 от 05.10.2015.
 6. Сертифікаційний курс «Лекції з міжнародного податкового права», ГО «ІФА Україна», 2016.
 7. Сертифікаційна програма «Міжнародні стандарти фінансової звітності – Start- up», Агентство по МСФЗ, 2016.
 8. Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки та підготовки студентів ВНЗ для подальшого складання іспитів кваліфікації АССА», АССА в Україні, 2016.
 9. Participated in the qualification enhancement programme for the professors of higher educational establishments entitled “Publishing and project activity in the European Union countries:a bedside approach”, Prague Institute for Qualification Enhancement, 2016.
 10. Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародна програма АССА DipIFR(Великобританія), свідоцтво № 160 від 29.05.2017, Навчально – методичний центр Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2017.
 11. Новітні та оновлені МСА: Аудиторський висновок новації, вимоги та виклики, тренінг, свідоцтво №254 – К від 17.10.2017, Навчально – методичний центр Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2017.
 12. Інноваційні технології навчання у вищій школі», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 04635922 / 010363 – 18 від 25.01.2018, ВНЗ «Університет економіки та права «Крок»», 2018.
 13. Основи нормативно – правового забезпечення діяльності вищих навчальних закладів, охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, цивільної оборони, обліку матеріальних цінностей, а також останніх змін чинного законодавства у цій сфері, сертифікат про підвищення кваліфікації № 119- 18 від 23.02.2018, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018.
 14. На шляху до якісної звітності за МСФЗ, IFRSFORUMUKRAINE, свідоцтво № 206 від 08.06.2018, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2018.

Нагороди:

 1. Грамота За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь та особистий вагомий внесок у розвиток освіти з нагоди 170 – річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 60 – річчя економічного факультету, 2004.
 2. Грамота Кращий куратор 2012 – 2013 н.р., 2013.
 3. Грамота За високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток економічного факультету, 2013, 2014.
 4. Грамота За успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі, № 365, 2014.
 5. Подяка За сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня факультету, 2017.
 6. Подяка За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у розвиток економічного факультету з нагоди ювілею, 2017.

Профіль у:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NyG1oL0AAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-3617-6927

http://science.univ.kiev.ua/en/researchgroups/research.php?ELEMENT_ID=2610

Основні наукові праці.

Книжки, розділи в книжках:

 1. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посібник./ Н.О.Гура, Т.Г.Мельник, Т.М.Моторина. – К.: Знання, 2007.- с.310 (розд. 2,3).
 2. Облік на підприємствах малого бізнесу: Підручник. / Н.О.Гура, Т.Г.Мельник – К.: Видавець ФОП Сладкевич Б.А., 2017. – 288с. (розд. 3, 4 п.4.4, розд.12).
 3. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – с. 415.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59686 від 15.05.2015.http://condor-books.com.ua/ekonomika/?page=11
 4. Звітність підприємства: Навчальний посібник./ Г.П.Голубнича, Т.Г.Мельник. – К.: ВПЦ Київський університет, 2012. – 575с. (субмодуль 1.2, змістовний модуль 2,3). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59528 від 05.05.2015.
 5. Бухгалтерський облік: практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор – Видавництво, 2013. – 425с.http://condor-books.com.ua/books?page=shop.browse&category_id=1Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59687 від 15.05.2015.
 6. Бухгалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник. видання друге, доповнене і перероблене — К.: Кондор – Видавництво, 2017. — 269 с.http://condor-books.com.ua/books?page=shop.browse&category_id=7
 7. Нормативно – методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності [монографія] / за заг. ред. Л.Г. Ловінської. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013.- 294с. (розд. 3; розд.5 п.5.4). http://afu.minfin.gov.ua/getfile.php?page_id=450&num=10
 8. Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання. [колективна монографія] / за наук. ред. В.Д. Базилевича, С.І.Сніжка – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014.- 216с. (розд. 4 п.4.4).Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81354 від 11.09.2018.
 9. Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності:Колективна монографія. – К.: Кондор – Видавництво, 2017.- 290с. (С. 101 – 116).

http://condor-books.com.ua/monografiyi/transformaciyni-peretvorennya-ekonomichnih-sistem-vikliki-suchasnosti-monografiya.html

 1. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні вумовах євроінтеграції: Колективна монографія. – К.: Кондор – Видавництво, 2017.- 226с. (пп. 4.2; 4.3; 4.4; 5.2).http://condor-books.com.ua/ekonomika/rozvitok-nacionalnoyi-sistemi-buhgalterskogo-obliku-i-kontrolyu-v-ukrayini-v-umovah-ievrointegraciyi-monografiya.html

 Наукові статті:

 1. Система пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2006.– Випуск 86. – С.55-58.
 2. Електронний документообіг та електронний підпис // НПЖ Бухгалтерський облік і аудит. – 2008.- № 7 – С.47-53.
 3. Податкова звітність в електронному вигляді: теорія та практика// НПЖ Бухгалтерський облік і аудит. – 2008.- № 10 – С.43-47.
 4. Медичне страхування працівників: облік та оподаткування// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2008.– Випуск 106. С. 23-26.http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archive/2008-2
 5. Призначення та розрахунок пенсій // НПЖ Бухгалтерський облік і аудит. – 2009.- № 1 – С.32-39.
 6. Недержавне пенсійне забезпечення: облік, оподаткування та контроль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2010.– Випуск 118. С. 37-41.http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archive/2010-2
 7. Облік і звітність недержавних пенсійних фондів // НПЖ Бухгалтерський облік і аудит. – 2010.- № 4. – С.41-50.

8. Сучасний стан та тенденції розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби. – 2010.- № 1, електрон. ресурс. – С.203 – 211. http://nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/…1/…/10mtgpiu.pdf9. Сучасний стан та перспективи діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2011.– Випуск 127. С. 20-25http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archive/2011-2

 1. Облік та звітність поточних виплат працівникам у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2011.– Випуск 130. С. 30-3434 http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archive/2011-2
 2. Electronicworkflow in the management// Ukraine-EU-Czech Republic: Current Statusand Future Trends. Збірник матеріалів міжнародного науково- практичного семінару. – Херсон – Прага: ПП Вишемирський В.С., 2011.- 184с. С.79-84.
 3. Відповідальність посадової особи (головного бухгалтера) // Вісник Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2012.- Випуск 6. С. 288- 292.
 4. Ответственность главного бухгалтера предприятия в Украине//Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно- практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, 2012». – Выпуск 3. Том 25. –Одесса: Куприенко, 2012 – 98с. (С.66-77)

http://sworld.com.ua/konfer28/745.pdf

 1. Financial Reporting and Source Documents of Ukrainian Enterprises when Applying the IFRS //Г.П.Голубнича, Т.Г.Мельник.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2013.– Випуск 9 (150). С. 29-34.http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archive/2013-2
 2. Індексація доходів працівників підприємства:облік та контроль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.– 2015.– Випуск 175. С. 34-40http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archive/2015-2
 3. Учет и налогообложение выплат работникам предприятий. // сборник с доклади от международна научна конференция «Украйна – България – Европейски съюз: современно състояние и перспективи». Т.2. 24 сентября – 01октября 2016 – Варна: Издательство «Наука и икономика», 2016. – 356с. – С. 275 – 279.
 4. The change in priorities of state regulation of the small businesses`s development./ O.V.Krasota,T.H.Melnyk,O.A.Borysenko//Науковий вісник Полісся, 2017Випуск 1 (9), Ч1. (С. 153-161)WebofScience