Гура Надія Олександрівна

Посада – професор

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Навчання:

 • – 1974-1979 рр. – студентка обліково-економічного факультету Донецького інституту радянської торгівлі, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації»
 • – 1983-1988 рр. – навчання в аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Коротченко Д.С.
 • – У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Резерви зниження собівартості інформаційно-обчислювального обслуговування»
 • – У 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві»

Трудова діяльність:

 • – 1979 – 1983 рр. – інженер-математик-програміст, РІВЦ Мінторгу УРСР, пізніше РО «Укрторгсистемотехніка»;
 • – 1988 – 1995 р. – Інститут підвищення кваліфікації Держскомстату УРСР, пізніше інститут статистики і ринку Мінстату України; асистент, з 1992 р. доцент.
 • – 1995 – 1999 р. – доцент ІПК Держжитлокомунгоспу України, пізніше Державний інститут житлово-комунального господарства; в 1999 р. зав. кафедри обліку та аудиту.
 • – 1999 – 2011 р.– доцент кафедри обліку та аудиту Київського національного   університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2011 р. – по теперішній час – професор кафедри обліку та аудиту Київського національного   університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Облік і оподаткування видів економічної діяльності», «Організація обліку на підприємствах різних форм господарювання», «Студії з обліку і оподаткування», «Організація інформаційних систем обліку і звітності», «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах».

Нагороди та відзнаки:

 • – Диплом ВДНГ ІІ ступеня (за комплекс науково-методичних розробок) 19.12.1989 р. № 7/н
 • – 2016 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2019 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громадська діяльність:

 • – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13
 • – консультант проєкту ЄС/ПРООН “Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень” (HOUSES)

Наукові інтереси:

 • – Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку, облік на підприємствах житлово-комунального господарства та інших видів економічної діяльності, на підприємствах малого бізнесу, в неприбуткових організаціях, в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.
 • – Автор та співавтор понад 210 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 7 монографій, 10підручників та навчальних посібників.
 • – Під керівництвом д.е.н., проф. Гури Н.О. захищено 7 кандидатських дисертацій. 

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Гура Н.О., Каверін Ю.В. Тлумачний словник бухгалтерської та аудиторської термінології. К : Українська книга, 1999. 64 с.
 2. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч. посібн.- К. : Знання, 2004. 541 с.
 3. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика: монографія. К.: Знання, 2006. 351 с.
 4. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 392 с.
 5. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: монографія [у 2-х т.]/ за заг. ред. Ф.О.Ярошенка К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2010
 6. Інноваційні механізми стратегії фінансового управління / Геєць В. М., Ловінська Л.Г., Канцуров О.О., Гура Н.О.: монографія. К.: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012
 7. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: монографія [у 2 т.] / за ред. О.В.Шлапака, Т.І.Єфименко.-К.: ДННУ «Акад. фін. управління».- К., 2014
 8. Професійне управління житловою нерухомістю: практ. посібник. / 3-тє вид. [у 2-х т.] / Т.1 Організаційно-правові та фінансово-економічні аспекти / Бригілевич В., Гура Н., Шишко В. та ін. Львів, 2017
 9. Гура Н.О., Мельник Т.Г. Облік на підприємствах малого бізнесу: підручник. К.: 2017, 288с.
 10. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції: монографія. /За заг. ред. Т.Г. Мельник  К.: Кондор-видавництво, 2017, 226с.
 11. Гура Н.О. Бухгалтерський облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків: навчальний посібник.- К.: Проєкт ЄС/ПРООН «HOUSES».-2020.-60 с.

Наукові статті

 1. Гура Н.О. Облік по-комунальному. Дебет-Кредит. 2002. №51. С. 13-17; № 52. С. 26-29.
 2. 2. Гура Н.О. Трансформація відносин власності в житловому секторі. Економіка України. 2006. № 2-С. 50-57.
 3. Гура Н.О. Бухгалтерський облік як наука, його принципи, предмет та об’єкти. Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 6. С. 3-8.
 4. 4. Гура Н.О. Квартира – приватна, дім – спільний. Урядовий кур’єр. № 228. С. 8
 5. 5. Гура Н.О. Облік державних трансфертів, отримуваних підприємствами ЖКГ. Житлово-комунальне господарство України. № 1(24). С.44-46.
 6. 6. Гура Н.О. Проблеми визначення тарифів на оплату житла і комунальних послуг. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. № 2. С.26-31.
 7. Гура Н.О. Удосконалення термінології бухгалтерського обліку. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7(25). 2010. Ч.1. С.391-394
 8. Гура Н.О. Економічний зміст амортизації основних засобів та проблеми її нарахування. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2010.-№3
 9. Гура Н.О. Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації. Фінанси України. 2010. №12.С. 89-96.
 10. Гура Н.О. Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим Кодексом України.Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 5. С. 22-26.
 11. 11. Гура Н.О. Бухгалтерский учет как система и модель хозяйственной деятельности предприятия.Международный бухгалтерский учет. 2012. №2. С. 2-7.
 12. Гура Н.О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація. Економіка України. 2012. № 8. С.23-31.
 13. Гура Н.О. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 9. С.3-9.
 14. Гура Н.О. Теорія, методологія, методика бухгалтерської науки. Аудитор України. 2013. №2(207). С.23-24.
 15. Гура Н.О. Діяльність недержавних пенсійних фондів як об’єкт обліку та звітності. Фінанси України. 2013. № 11 (216) . С.100-108
 16. Гура Н.О. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності. Економіка України. 2015. № 12.
 17. Гура Н.О. Імплементація Директиви 2013/34/ЄС в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія „Економіка”. Випуск 10 (175). 2015. С. 6−10 Index Copernicus
 18. Гура Н.О. Що заважає сформувати ефективного власника житла. Урядовий кур’єр. 2016. № 103. URL:http://ukurier.gov.ua/uk/articles/sho-zavazhaye-sformuvati-efektivnogo-vlasnika-zhit/
 19. Гура Н.О. Облік і оподаткування в управителів житлових будинків. Бухгалтерський облік і аудит. 2016. № 5. С.2-12.
 20. Гура Н.О. Розвиток обліку на підприємствах мадого бізнесу України в світлі Директиви 2013/34/ЄС. Фінанси України. 2018. №10. С.1-9 Index Copernicus
 21. Гура Н.О. Облік та оподаткування в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків у світлі законодавчих і соціальних змін. Фінанси України. 2020. № 4 (293). С.111-126 Index Copernicus
 22. Озеран А, Гура Н. Audit and accounting considerations related to cryptoassets and related transactions. Economic Annals XXI . 2020. № 7-8. С.124-132 Scopus, Index Copernicus

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot