Гура Надія Олександрівна

Дата народження – 02 січня 1959 року

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Посада – професор

 Навчання:

1974-1979 рр. – студентка обліково-економічного факультету Донецького інституту радянської торгівлі, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації»

1983-1988 рр. – навчання в аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Коротченко Д.С.

У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Резерви зниження собівартості інформаційно-обчислювального обслуговування»

У 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві»

 Трудова діяльність:

1979 – 1983 рр. – інженер-математик-програміст, РІВЦ Мінторгу УРСР, пізніше РО «Укрторгсистемотехніка»;

1988 – 1995 р. – Інститут підвищення кваліфікації Держскомстату УРСР, пізніше інститут статистики і ринку Мінстату України; асистент, з 1992 р. доцент.

1995 – 1999 р. – доцент ІПК Держжитлокомунгоспу України, пізніше Державний інститут житлово-комунального господарства; в 1999 р. зав. кафедри обліку та аудиту.

1999 – 2011 р.– доцент кафедри обліку та аудиту Київського національного   університету імені Тараса Шевченка;

2011 р. – по теперішній час – професор кафедри обліку та аудиту Київського національного  університету імені Тараса Шевченка.

 Викладає курси:

“Облік видів економічної діяльності”, “Інформаційні системи і технології в обліку”, “Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку і звітності у Євросоюзі”, “Організація інформаційних систем обліку і звітності”, “Організація обліку на підприємствах різних форм господарювання”.

 Нагороди та відзнаки:

Диплом ВДНГ ІІ ступеня (за комплекс науково-методичних розробок) 19.12.1989 р. № 7/н

Член Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, експерт спілки власників житла України.

Наукові інтереси:

Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку, облік на підприємствах житлово-комунального господарства та інших видів економічної діяльності, на підприємствах малого бізнесу, в неприбуткових організаціях, в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.

Автор та співіавтор понад 190 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 7 монографій, 8підручниківта навчальнихпосібників.

 Основні наукові праці. Книжки, розділи в книжках:

 1. Тлумачний словник бухгалтерської та аудиторської термінології / Гура Н.О., Каверін Ю.В.- К. : Українська книга, 1999.- 64 с.
 2. Облік видів економічної діяльності: [навч. посібник].- К. : Знання, 2004.- 541 с.
 3. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика: [моногр.].- К. : Знання, 2006.- 351 с.
 4. Облік видів економічної діяльності: [підручник].-К.: Центр учбової літератури, 2010.- 392 с.
 5. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: [у 2-х т.]/ за заг. ред. Ф.О.Ярошенка К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2010
 6. Інноваційні механізми стратегії фінансового управління/ Геєць В. М., Ловінська Л.Г., Канцуров О.О.-К.: ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2012
 7. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: [моногр.]/ у 2 т. / за ред. О.В.Шлапака, Т.І.Єфименко.-К.: ДННУ «Акад. фін. управління».- К., 2014
 8. Професійне управління житловою нерухомістю[практ. посібник]/ 3-тє вид. / у 2-х томах.– Т.1 Організаційно-правові та фінансово-економічні аспекти / Бригілевич В., Гура Н., Шишко В. та ін.- Львів, 2017
 9. Облік на підприємствах малого бізнесу: [підручник] / Гура Н.О., Мельник Т.Г.- К.:, 2017.- 288с.
 10. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції /За заг. ред. Мельник Т.Г. [колект. монографія] .- К.: Кондор-видавництво, 2017, 226с./ 34с

Наукові статті

 1. Облік по-комунальному // Дебет-Кредит.- 2002.- №51.- С. 13-17; № 52.- С. 26-29.
 2. Методологія бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- №11.- С. 17-26.
 3. 3. Трансформація відносин власності в житловому секторі // Економіка України.- 2006.- № 2-С. 50-57.
 4. 4. Комп’ютеризація обліку в житлово-комунальному господарстві // Фінанси, облік і аудит.- 2006.- № 8.-С. 195-202.
 5. 5. Бухгалтерський облік як наука, його принципи, предмет та об’єкти // Бухгалтерський облік і аудит.- 2007.- № 6.- С. 3-8.
 6. 6. Квартира – приватна, дім – спільний // Урядовий кур’єр.- 2009.- № 228, 8 грудня.- С. 8
 7. 7. Облік державних трансфертів, отримуваних підприємствами ЖКГ // Житлово-комунальне господарство України.-2010.- № 1(24).- С.44-46.
 8. 8. Проблеми визначення тарифів на оплату житла і комунальних послуг // Бухгалтерський облік і аудит.-2010.- № 2.- С.26-31.
 9. Удосконалення термінології бухгалтерського обліку // Економічні науки.- Серія «Облік і фінанси».- Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет.- Випуск 7(25).-.-2010.- Ч.1.- С.391-394
 10. Економічний зміст амортизації основних засобів та проблеми її нарахування // Вісник Житомирського державного технологічного університету, Економічні науки, Житомир.-2010.-№3
 11. 11. Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації // Фінанси України.-2010.-№12.-С. 89-96
 12. 12. Оцінка основних засобів в житлово-комунальному господарстві та зміни в їх обліку відповідно до змін у законодавстві // Управління багатоквартирним будинком.- 2011.- № 2 .-С. 31-37
 13. 13. Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим Кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит.-2011.- № 5- С. 22-26
 14. 14. Бухгалтерский учет как система и модель хозяйственной деятельности предприятия // Международный бухгалтерский учет.-2012.-№2.-С. 2-7.
 15. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація // Економіка України.-2012.- № 8.- С.23-31.
 16. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях // Бухгалтерський облік і аудит.- 2012.- № 9.- С.3-9.
 17. Теорія, методологія, методика бухгалтерської науки // Аудитор України.-2013.- №2(207).-С.23-24
 18. Діяльність недержавних пенсійних фондів як об’єкт обліку та звітності // Фінанси України.-2013.- № 11 (216) .-С.100-108
 19. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності // Економіка України.-2015.-№ 12
 20. Імплементація Директиви 2013/34/ЄС в Україні з урахуванням міжнародного досвіду //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія „Економіка”. Випуск 10 (175).- 2015.- С. 6−10.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/implementatsiya-direktivi-2013-34-es-v-ukrayini-z-urahuvannyam-mizhnarodnogo-dosvidu
 21. Відображення в бухгалтерському обліку ОСББ цільового фінансування / [Електронний ресурс] – ОСББ – inform. – http://www.osbb-inform.com.ua/2016/04/18/045-3/
 22. Що заважає сформувати ефективного власника житла / Урядовий кур’єр.- 2016- № 103, 2 червня.- http://ukurier.gov.ua/uk/articles/sho-zavazhaye-sformuvati-efektivnogo-vlasnika-zhit/
 23. Облік і оподаткування в управителів житлових будинків / Бухгалтерський облік і аудит.-2016.- № 5.-С.2-12
 24. Розвиток обліку на підприємствах мадого бізнесу України в світлі Директиви 2013/34/ЄС/ Фінанси України.- 2018.- №10 .- С.1-9