Голубнича Галина Петрівна

Почала працювати в Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка в 2003 році.

Науково-педагогічний стаж: 42 роки.

 Освіта, вчені ступені

1975 р. Закінчила Донецький державний університет.

Спеціальність «Економіст»

1983 р. Кандидат економічних наук: спеціальність 08.00.01. Аспірантура Московського фінансового інституту, диплом ВАК СРСР

1987 р. Доцент, атестат доцента рішенням колегії МВССО СРСР

 Додаткова освіта / Підвищення кваліфікації / Стажування

1994р., лютий – вересень – навчання в галузі бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту за програмою Тасіs ЄС FUK011 “Навчання з бухгалтерського обліку та аудиту” [“Accounting and Auditing Training”]. (Україна, м. Донецьк – м. Київ). Сертифікат.

1994р. червень-липень – стажування в галузі бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту “Навчання з бухгалтерського обліку та аудиту в Україні” відповідно до програми Тасіs ЄС FUK011 в Інституті присяжних бухгалтерів ICAS (м. Единбург, Шотландія).

1996р. – навчання в галузі бухгалтерського обліку, фінансової звітності, менеджменту, маркетингу та аудиту “Загальний менеджмент та маркетинг” відповідно до програми Тасіs ЄС EDUK 9301, Консорціум GOPA Consultants (Німеччина), ABU (Німеччина), ELEA (Італія), KPMG (Нідерланди). (Україна, м. Донецьк – м. Харків). Сертифікат.
1999р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту “Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств-учасників фондового ринку” відповідно до проекту Світового банку (Україна). Свідоцтво № 0471.
2001р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра обліку та аудиту (Україна, м. Київ).
2004р. – семінар, тренінг “Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку” [“International Accounting Standards”] відповідно до програми Тасіs ЄС. Проект виконувався «Ernst & Young Ukraine ££C» and «BPP Holdings PLC», реципієнт проекту – Міністерство фінансів України (Україна, м. Київ). Сертифікат.
2012р. – тренінг «Практика організації переходу українських компаній на ведення обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності». Проект виконувався компанією «Ernst and Young» та Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. (Україна, м. Київ). Сертифікат.
2014р. – форум «Бухгалтерська спільнота України: перед європейськими викликами» [“Accounting Community of Ukraine Fasing European Challenges ”]. (Світовий банк, Центр Реформ Фінансової Звітності (СFRR), представництво АССА в Україні, країнах Прибалтики та Закавказзя, Міністерство фінансів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України) (Україна, м. Київ). Сертифікат.
2014р. – форум „Реформа корпоративної фінансової звітності в Україні: від методології до практичного впровадження”. (Світовий банк, Центр Реформ Фінансової Звітності (СFRR), Європейський банк реконструкції та розвитку, представництво АССА в Україні, країнах Прибалтики та Закавказзя, Міністерство фінансів України) (Україна, м. Київ).

2015р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів фінансової звітності (дистанційно acquis communautaire ЕС) «Ключові характеристики Директиви по обов’язковому аудиту і загальна інформація про Регламент щодо особливих вимог до обов’язкового аудиту у суб’єктів суспільного інтересу» (Представництво АССА в Україні, державах Прибалтики та Кавказу) (Україна, м. Київ).

2015р. – стажування в галузі викладання Міжнародних стандартів Фінансової звітності на базі Концептуальних основ [“Regional Framework-based IFRS Teaching Workshop”] (Centre for Financial Reporting Reform “CFRR”, World Bank Group, IFRS) (Україна, м. Київ). Сертифікат.

2016р. – тренінг “Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки та підготовки студентів ВНЗ для подаальшого складання іспитів кваліфікації АССА.” (ACCA). (Україна, м. Київ). Сертифікат.

2016р. – семінар МСБО 37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи” [“IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”] (Chris Ragkavas, BA, MA, ACCA, CGMA). (Україна, м. Київ).

2016р.семінар-тренінг МСФЗ 15 “Виручка по договорах з покупцями[“IFRS 15 – Revenue from contracts with customers”] (ACCA, Академія бізнесу EY). (Україна, м. Київ).

2016р. – семінар “Складові якості фінансової звітності за МСФЗ як чинника сталого розвитку країни” [“The components of the quality of financial reporting under IFRS as a factor of sustainable development of country.”] (Centre for Financial Reporting Reform “CFRR”, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілка аудиторів України). (Україна, м. Київ). Сертифікат.

1987р. – стажування в галузі політичної економії, Остравський технічний університет (м. Острава, Чеська Республіка).
1988р. – стажування в галузі політичної економії, Московський державний університет імені М. Ломоносова (м. Москва, Росія).

Трудова діяльність

1975-1977рр. – асистент (Донецький державний університет, економічний факультет)

1977р. – 1979р. та 1983р. – 1988 р. – асистент, старший викладач, доцент (Донецький державний технічний університет)

1990- 2001 рр. – доцент (Донецький національний університет, обліково-фінансовий факультет)

2003р. – по т.ч. – доцент кафедри обліку та аудиту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Викладає курси

«Бухгалтерський облік», «Звітність підприємства», «Фінансова звітність», «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік туристичної діяльності», «Міжнародні стандарти аудиту», «Облік, аналіз і аудит».

Наукові інтереси

Обліково-аналітичні інформаційні системи в умовах застосування МСФЗ.

Основні науково-методичні праці

Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.

 Публікації у наукометричних базах (Index Copernicus, РИНЦ, EBSCO и т.д.)

 1. Голубнича Г.П. Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку та аудиту в класичних університетах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2008. – № 101. – С. 21-26. − (In Ukr.) – http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/golubnicha-g-research-a-component-during-preparation-of-experts-under-the-accou_14335.pdf − (РИНЦ). – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна).

Фахове видання

 1. Голубнича Г.П. Розкриваємість облікової інформації та забезпечення прозорості діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2010. – № 118. – С. 9-12. (In Ukr.) − http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/golubnicha-g-disclosing-the-registration-information-and-maintenance-of-a-trans_14043.pdf − (РИНЦ). – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 2. Голубнича Г.П. Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2010. – № 119. – С. 4-6. − (In Ukr.) −  http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/golubnitcha-g-capital-movement-as-a-factor-of-accounting-systems-development-un_13087.pdf  (РИНЦ). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 3. Голубнича Г.П. Інформаційне забезпечення діяльності на ринку страхових послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2010. – № 120. – С. 27-30. (In Ukr.) − http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/golubnycha-g-p-information-transparency-of-the-insurance-market_14028.pdf (РИНЦ). (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 4. Голубнича Г.П. Розвиток обліково-аналітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2011. – №130.– С. 27-30. (In Ukr.) − http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-uchetno-analiticheskih-informatsionnyh-sistem-v-usloviyah-finansovogo-krizisna– (РИНЦ). − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 5. Голубнича Г.П. Experience at adoption of International Financial reporting Standards in Ukraine / С.О. Севрюков // Наукові дослідження та їхнє практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку ‘2011: Зб. наук. пр. SWorld. – Т. 10. – Экономіка. – Одеса: Чорномор’я, 2011. – С. 99-102. http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311/accounting-and-auditing-311/7554-experience-of-ifrs-in-ukraine – (РИНЦ). (НДПКІ морського флоту України, Одеський національний морський університет, Україна).
 6. Голубнича Г.П. Теоретичні аспекти еволюції фінансової звітності // Наукові дослідження та їхнє практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку ‘2012: Зб. наук. пр. SWorld. – Вип. 3.- Т. 25. – Одеса: КУПРІЄНКО, 2012.- С. 86-91 http://www.sworld.com.ua/konfer28/818.pdf (РИНЦ). (НДПКІ морського флоту України, Одеський національний морський університет, Україна) (in Russ.).
 7. Голубнича Г.П. Financial Reporting and Source Documents of Ukrainian Enterprises when Applying the IFRS / Т.Г. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2013. – № 9 (150). – С. 29-34. − finansova-zvitnist-ta-pervinna-dokumentatsiya-ukrayinskih-pidpriemstv-pri-zastosuvanni-msfz – (Index Copernicus, РИНЦ) − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 8. Голубнича Г.П. Перехід фінансової звітності організацій на МСФЗ та інвестиційоні процеси / В.Л. Буняк. // Саморозвиток, самоврядування та трансформаційні зміни в інвестиційно-будівельній сфері: Матеріали XV Міжнародної наукової конференції.- СПб.: АНО «ІПЕВ», 2013. – Том. 1. – С. 293-304. − http://elibrary.ru/download/elibrary_26512993_70829598.htm – (РИНЦ) (Інститут проблем економічного відродження Росії) (in Russ.)
 9. Голубнича Г.П. Особливості організації обліку та облікової політики на малих підприємствах / А.Ю. Піть // Кримський економічний вісник – 2015. – № 1 (14). – С. 75-78. − (In Ukr.) − http://economics.crimea.ua/files/journal/01_14_15.pdf – (РИНЦ)
 10. Голубнича Г.П. Інформаційна складова облікової політики підприємства / А.Ю. Піть // Кримський економічний вісник. – 2015. – № 1 (14). – С. 79-81. – (In Ukr.) − http://economics.crimea.ua/files/journal/01_14_15.pdf – (РИНЦ)
 11. Голубнича Г.П. Категорії «знання бізнесу» та «бізнес-модель» підприємства: зміст та практичне значення / Науковий погляд у майбутнє. Вип. 4. Т. 6. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – С. 78-82. (in Russ.) http://www.sworld.com.ua/nvvb/n416-6.pdf (Index Copernicus, РИНЦ)

Статті у фахових та інших виданнях

 1. Golubnitchaya G.P. Analitical conception of labour payment in the course of turning the industrial enterprises of Donetsk Region into companies // Вісник Донецького університету, Сер. В: Економіка і право, 1998. – Випуск 1. – С. 132-134. (Донецький державний університет, Україна) (in Russ.).
 2. Голубнича Г.П. Інвестиційний аналіз та його практичне значення в умовах реформування економіки // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних звязків и залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. пр. – Донецьк: ООО “ЛИБІДЬ”, КП “РЕГІОН”, 1998. – С. 115-118 Донецький державний університет, Україна). (in Russ.).
 3. Голубнича Г.П. Трансформація аналітичних функцій і розвиток теорії економічного аналізу // Фінанси, облік, банки: зб. наук. пр. Заг. ред. д. е н., проф. Єгорова П.В. – Донецьк: Донбас, 1998. – С. 56-60. (Донецький державний університет, Україна). (in Russ.).
 4. Голубнича Г.П. Побудова моделі економічного аналізу у відповідності до Міжнародних стандартів обліку і звітності // Вісник Донецького університету, Серія В. Економіка і право, 1999. – Випуск 3. – С. 107-110. (Донецький державний університет, Україна). (in Russ.).
 5. Голубнича Г.П. Дослідження банкрутства підприємств в умовах переходу на національні Положення (стандарти) Бухгалтерського Обліку // Фінанси, облік, банки: зб. наук. пр. Заг. ред. д. е н., проф. Єгорова П.В. – Донецьк: КІТІІС, 1999. – С. 210-216. (Донецький державний університет, Україна). (in Russ.).
 6. Голубнича Г.П. Економічна вигода як основа формування інвестиційної привабливості // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних звязків и залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. пр. – Донецьк: “Донеччина”, 1999. – С. 251-254. (Донецький державний університет, Україна). (in Russ.). Фахове видання
 7. Голубнича Г.П. Теория и практика экономического анализа деятельности страховых компаний в условиях перехода на Положения (стандарты) бухгалтерского учета / Н.А. Людоговская // Вісник Донецького університету, Серія В. Економіка і право, 2000. – Випуск 1-1. – С. 113-116. (Донецький державний університет, Україна). (in Russ.). Фахове видання
 8. Голубнича Г.П. Трансформація фінансової звітності та аудиту до міжнародних стандартів у процесі реформування національної економіки // Вісник. Економіка. – 2001. – Випуск 50. – С. 18 – 20. (In Ukr.) – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 9. Голубничая Г.П. Формування інформації про заробітну плату в обліковій політиці та її значення у відтворенні людського чинника // Науковий вісник ВДУ. Серія: економічні науки. – 2001. – № 3. – С. 281-284(In Ukr.). (Волинський державний університет імені Лесі Українки, Україна). Фахове видання
 10. Голубнича Г.П. Вплив стандартизації обліку і звітності на зміну інформаційної бази в системі менеджменту // Вісник. Економіка. – 2001. – Випуск 51. – С. 41 – 45. (In Ukr.). – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 11. Golubnichaya Galina A concept of analytical accounting information systems // ECON’04 / SELECTED RESEARCH PAPERS/ Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2004. Volume 11. – pp.25-35 (Остравський технічний університет, м. Острава, Чеська Республіка)
 12. Голубнича Г.П. Стандартизація облікової інформації корпоративних фінансових структур у процесі глобалізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2004. – № 70.– С.21-22. − (In Ukr.) − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 13. Голубнича Г.П. Концепція обліково-аналітичних інформаційних систем на базі американського досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2005. – №73.– С.13-16. − (In Ukr.)  – http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/golubnitcha-g-a-concept-of-the-analytical-accounting-information-system-based-on_13171.pdf − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 14. Голубнича Г.П. Удосконалення обліково-аналітичного інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2005. – №74.– С.44-45. − (In Ukr.)  –  http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/golubnitchaya-g-influence-of-analytical-accounting-information-providing-of-the_14789.pdf − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 15. Голубнича Г.П. Облікові інформаційні системи в управлінні Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2005. – № 77. – С.18-22. − (In Ukr.) − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 16. Голубнича Г.П. Концептуальні основи обліково-аналітичних інформаційних систем // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий збірник Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальний випуск 15 (частина 2).- Львів, 2005. – С. 110-115. − (In Ukr.) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна). Фахове видання
 17. Голубнича Г.П. Дослідження М.Бунге базових принципів і категорій обліку та фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2006. – № 84. – С.42-48. − (In Ukr.) − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 18. Голубнича Г.П. Адаптація законодавства зі звітності українських страхових компаній до вимог ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2007. – № 94 – 95. – С.96-99. − (In Ukr.) – http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/gulubnicha-g-adaptation-the-legislation-under-the-reporting-of-the-ukrainian-in_14435.pdf − (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна). Фахове видання
 19. Голубнича Г.П. Історичні аспекти становлення філософії сучасних обліково-аналітичних інформаційних систем // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту: Зб. наук. пр. – Вип. №15. – К., 2007. – С. 68-73. − (In Ukr.) (Державна академія статистики, обліку та аудиту, Украина) Фахове видання
 20. Голубнича Г.П. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення суспільних потреб в умовах глобалізації
  бізнесу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Спеціальний випуск 29. – Ч. 1. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці.- Ужгород, 2010. – С. 224-228. − (In Ukr.) − http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/48.htm (Ужгородський національний університет, Україна) Фахове видання
 21. Голубнича Г.П. Удосконалення обліку виробничих запасів на основі гармонізації та стандартизації / Мусієнко М.О. − (In Ukr.) http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics/7_98869.doc.htm

Тези доповідей на наукових конференціях та публікації у збірниках наукових праць

 1. Голубнича Г.П. Використання таблиць еквівалентності у внутрішньому аудиті / О.В. Сидюк // Наукові основи викладання фінансово-кредитних і облікових дисциплін. // Тези доповідей і виступів на Міжнародній науково-методичної конференції. М: Фінансова академія, 1999. – Ч. II. – С. 126-128. (Фінансова Академія при Уряді Російської Федерації, РФ). (in Russ.).
 2. Голубнича Г.П. Досвід реформування обліково-фінансових інформаційних систем // Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні: Зб. наук. пр. – К.: Альтера, 2012. – С. 66-68. – (In Ukr.) http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/64/ – (Міністерство доходів і зборів України, Національний університет державної податкової служби України, Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут фінансового права)
 3. Голубнича Г.П. Вплив принципів формування та розкриття обліково-аналітичної інформації на побудову системи сплати податків / В.Л. Буняк // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. пр. – К.: Альтера, 2012. – С. 38-40. – (In Ukr.) – http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/publications/reform-tezy.pdf – (Міністерство доходів і зборів України, Національний університет державної податкової служби України, Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут фінансового права)
 4. Голубнича Г.П. Міжнародний досвід щодо впливу застосування МСФЗ на оподаткування прибутку / В.Л. Буняк // Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток: зб. наук. пр. – К.: Альтера, 2013. – С. 19-24. – (In Ukr.) – http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/publications/Alerta_NDI_Zbirnyk_tez_211013_avt.pdf – (Міністерство доходів і зборів України, Національний університет державної податкової служби України, Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут фінансового права)
 5. Голубнича Г.П. Розвиток обліково-аналітичного інформаційного забезпечення підприємства / В.Л. Буняк // Economics, Healthcare and education in the modern world: Collections of Materials of the International Scientific Conference October 3-8, 2013. Opole, Poland [Зб. матеріалів наук. конференції.] – Opole, Poland, 2013. – Vol. 1. – С. 22-24. http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/2_2013.pdf    (in Russ.).
 6. Голубнича Г.П. Принципи і методи формування та розкриття інформації щодо корпоративної соціальної відповідальності // Конкурентоспроможність національної економіки: Зб. матеріалів наук. конф. – К.: офіційний сайт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013. (In Ukr.) http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2013/Competitiveness/conf_materials.pdf

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

 1. Голубнича Г.П. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації / В.Л. Буняк // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції / Під. ред. Саух І.В. – Житомир: ЖФ КІБІТ, 2016. – С. 38-40. (In Ukr.) (Житомирська філія – Київський Інститут Бізнесу і Технологій)

Розділ у монографії

 1. Голубнича Г.П. Форми фінансової звітності при застосуванні Міждународних стандартів фінансової звітності: в монографії: Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / за заг. ред. Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2013. – С. 111-148. http://afu.minfin.gov.ua/getfile.php?page_id=450&num=10 (In Ukr.)

 Публікації навчально-методичного спрямування

 1. Голубнича Г.П. Облік, аудит і аналіз економічної діяльності: [навчально-практичний посібник в 5 частинах] / під заг. ред. д.е.н., проф. В.Г. Гетьмана. – Донецьк, 1997.- Ч. 4 Аналіз. – Розділ 1. – С.1-65. – Розділ 2.– С. 1-225.
 2. Голубнича Г.П. Бухгалтерський облік: [навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності “Фінанси”] – К.: ПЦ “Геопринт”, 2005. – 281 с.
 3. Голубнича Г.П. Теорія економічного аналізу: [навчальний посібник] / Л.І. Панасенко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 243 с. (110/133)
 4. Голубнича Г.П. Звітність підприємства: [навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності “Облік і аудит”] – К.: “Кондор”, 2005. – 133 с.
 5. Голубнича Г.П Економічний аналіз: [навчальний посібник] / Л.І. Панасенко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 290 с. (200/90) з грифом МОН України
 6. Голубничая Г.П Звітність підприємства: [навчальний посібник] / Т.Г. Мельник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 563 с. (210/353)

Нагороди:
Диплом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України за сприяння росту довіри громадкості до професії в умовах реформування економіки України та значний внесок у становлення організації.

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю до 180-річчя від дня застосування Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 70-річчя створення економічного факультету.

Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за керівництво науковою роботою студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт.