Головко Віктор Іванович

Дата рождения – 1 января 1949 года

Научная степень – кандидат экономических наук

Должность – доцент

Учеба:

В 1976 году окончила Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко (современное название Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко), факультет кибернетики, специальность – математик-экономист. Стаж научно-педагогической работы – 25 лет.

Трудовая деятельность:

С 1985 года работал доцентом кафедры экономической кибернетики, а с 1993 года –  доцент кафедры учета и аудита Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В течение восьми лет исполнял обязанности заместителя декана экономического факультета.

Преподает курсы: «Экономический анализ», «Анализ хозяйственной деятельности».

Научные интересы:

Колличественные и качественные методы экономико-математического моделирования, экономического и финансового анализа.

Основные научные работы:

 1. Головко В.І. «Фінансовий аналіз. Кількісні і якісні методи в комерційних розрахунках», К.: 2002.
 2. Головко В.І. Фінансовий аналіз, підручник (електронна версія) – К.: 2003.
 3. Головко В.І. Збірник задач з курсу «Фінансовий аналіз» (електронна версія) – К.: 2003.
 4. Головко В.І. Навчально-методичний комплекс з курсу «Теорія економічного аналізу» для студентів економічного факультету спеціальності «Менеджмент організацій». – К.: АПСВ, 2004.
 5. Головко В.І., Шарманська В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 6. Головко В.І. Фінансово-економічний аналіз (теорія, фінанси, господарська діяльність). Навчальний посібник. – К.: Тов. Курс, 2006.
 7. Головко В. І., Шморгун Н.П. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 8. Головко В. І. Економічний аналіз. – підручник. К., 2008.
 9. Головко В. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками фірми. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2010.
 10. Головко В. І. Економічний аналіз грошових потоків у підвищенні ефективності. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Мисака Ганна Вікторівна / Головко Віктор Іванович. – 2010.
 11. Головко В. І. Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. Головко Віктор Іванович / Шарманська Валентина Миколаївна. – 2011.
 12. Головко В. І. Теоретико-методологічні засади складання фінансової звітності за умов. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Головко Віктор Іванович / Мисака Ганна Вікторівна. – Головко Віктор Іванович / Мисака Ганна Вікторівна. – 2011.
 13. Головко В.И. The system of formation of the analytical indicators as a base for the economic analysis of the financial condition of the enterprise. Теоретичні та прикладні питання економіки. Головко Виктор Иванович / Шарманская Валентина Николаевна. – 2013.
 14. Головко В. І. Фінансовий аналіз. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Головко Віктор Іванович / Дерун Іван Анатолійович. – 2014.
 15. Головко В. І. Лабораторний комп’ютерний практикум з економічного аналізу для студентів економічних спеціальностей кваліфікаційного рівня ОКР “Бакалавр”. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Практикум. – Головко Віктор Іванович / Дерун Іван Анатолійович. – 2014.
 16. Головко В. И. A Systemic Approach to the Formation of Analytical Indicators of the Economic Analysis of the Financial Condition of the Enterprise. Сборник тезисов ХІІІ Международной научно-практической конференции “Конкурентоспособность национальной экономики” . Шарманская Валентина Николаевна / Головко Виктор Иванович. – 2014.
 17. Головко В. І. Економічний аналіз. Видавець Савчук О.О. – Практикум. Головко Віктор Іванович / Дерун Іван Анатолійович. – 2015.
 18. Головко В. І. Система формування аналітичних показників як база економічного аналізу фінансового стану підприємства. Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин. Головко Віктор Іванович / Михальська Олена Леонідівна. – 2015.