Кафедра обліку та аудиту

Спецiальність та освiтня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврiв:

07 Управління та адміністрування : 071 Облік і оподаткування : ОПП Облік і оподаткування

 

Спецiальність та освiтня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магістрів:

07 Управління та адміністрування : 071 Облік і оподаткування : ОНП Облік, оподаткування та контроль (денна форма навчання); ОПП Облік, оподаткування та контроль (заочна форма навчання)

 

Спеціалізації кафедри:

Облік і оподаткування:

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Облік і оподаткування видів економічної діяльності
 • Облік в бюджетних установах
 • Облік в банках
 • Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік і оподаткування в зарубіжних країнах
 • Облік податків і звітність
 • Адміністрування податків та зборів
 • Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Професійна етика бухгалтерів та аудиторів
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Стандарти обліку у державному секторі
 • Звітність підприємств

 

Аналіз:

 • Економічний аналіз
 • Фінансовий аналіз
 • Стратегічний аналіз

 

Контроль:

 • Державний фінансовий контроль
 • Внутрішній контроль та управління ризиками
 • Організація державного аудиту і контролю
 • Судово-бухгалтерська експертиза

 

Аудит:

 • Аудит
 • Внутрішній аудит в банках
 • Внутрішній аудит на підприємстві
 • Аудит та підтвердження звітності

 

Науковi напрями кафедри:

 • Методологія та організація бухгалтерського обліку і звітності в Україні
 • Стратегія реалізації МСФЗ як напряму розвитку національної системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні
 • Стандартизація та гармонізація обліку і звітності у державному секторі України

 

Зауваження, пропозиції та побажання щодо внесення змін до освітніх програм кафедри можна надсилати на електронну пошту kafedra.oblikutaaudytu@gmail.com

 

Контакти:
03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 90-А, кім. 309
Тел.: +38(044) 431-04-65
kafedra.oblikutaaudytu@gmail.com