Етапи вступної кампанії (магістратура)

Реєстрація  вступників для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови 13 травня – 03 червня

(до 1800)

Складання додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на іншу спеціальність 13 травня – 31 травня

(за визначеним графіком)

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет* 17 червня – 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті 02 липня
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування 10 липня – 23 липня
Проведення Університетом фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на іншу спеціальність і вже складали єдиний вступний іспит 23 липня – 26 липня**

(за визначеним графіком)

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 05 серпня
Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням 10 серпня о 1800
Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів 11 серпнядо 1200
Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 30 серпня

*Див. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році (Додаток  3.4. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти)

**Остаточний графік складання фахових вступних випробувань буде оприлюднено після 10.07.2019 р.

Перелік документів, які вступник подає до приймальної комісії

(у період з 10 по 23 липня 2019 р.)

 1. Заява.
 2. Копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).
 3. Копія диплома і додатку до нього.
 4. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).
 5. Копії документів, які надають право на додаткові бали та/або спеціальні умови участі у конкурсному відборі (за наявності)*.
 6. Копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
 7. Чотири кольорові фотокартки (3х4 см).
 8. Згода на обробку персональних даних.
 9. Папка-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

*Див. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році (§ 4.2 «Врахування навчальних та наукових досягнень вступників», додаток 3.4 «Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти»).

Вступник подає документи до приймальної комісії особисто і тільки у паперовій формі. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступні випробування проводяться у формі:

 1. Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ).
 2. Фахового вступного випробування (іспит з фаху).
 3. Додаткового фахового вступного випробування (для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю).

Конкурсний бал розраховується за формулою:

 

КБ = П1 + П2 + П3

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (100-200 балів);

П2 – оцінка іспиту фахового вступного випробування (100-200 балів);

П3 – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (10 балів).

Для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю, важливою умовою є успішне проходження додаткових фахових вступних випробувань (іспит зі спеціальності у формі тесту).