Потенційні наукові керівники

Перелік потенційних наукових керівників

економічного факультету

 

05 «Соціальні та поведінкові науки»

051 Економіка

 

Ігнатюк Анжела Іванівна – декан економічного факультету, д.е.н, професор

Ігнатюк Анжела Іванівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Конкурентні відносини та конкурентна політика
 • Галузеві ринки в умовах глобалізації
 • Багатосторонні ринки: конкурентні відносини та регулювання.
 • Мережева економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій):

160 наукових та навчально-методичних праць: 5 Scopus, 4 Web of Science

h-index 10 (scholar.google)

i10-індекс 10 (scholar.google)

h-index 1 (Scopus)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 15 років

канд. – 6,

докт.- 1

Керує підготовкою 1 аспіранта.

Є другим керівником 3-х іноземних студентів.

 

 

Гражевська Надія Іванівна – зав. кафедри, д.е.н, професор

Гражевська Надія Іванівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Трансформація економічних систем.
 • Глобалізація
 • Економіки.
 • Теорія суспільного вибору

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 205, з них: 9 монографій,

7 Scopus

3 Web of Science

h-index 2 (Scopus)

h-index (scholar.google) 14

i10-индекс (scholar.google) 20

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 10 років

канд. – 5,

докт.- 1.

 

 

Осецький Валерій Леонідович – д.е.н, професор

Осецький Валерій Леонідович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Теорія інвестицій та інновацій
 • Моделі підприємницьких університетів
 • Цифрова економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 250, з них: 11 монографій, 5 наукових посібників,

10 Scopus,

8 Web of Science

h-index 4 (Scopus)

h-index 2 (Web of Science)

h-index (scholar.google) 12

i10-индекс (scholar.google) 17

4 свідоцва про реєстрацію авторського права

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 16 років

канд. – 14.

 

 

Слухай Сергій Васильович – д.е.н., професор

Слухай Сергій Васильович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Державні фінанси
 • Спільний вибір

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

230 праць, з них: 2 одноосібні монографії, 6 публікацій у Scopus, 5 WoS

h-index 12, i10- index 15 (scholar.google.com)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 20 років

канд. – 5.

 

Маслов Анатолій Олександрович – д.е.н., професор

Маслов Анатолій Олександрович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Історія економіки та економічної думки
 • Інформаційна економіка
 • Інституціональна економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 125, з них: 7 монографій (2 особисті), 6 Scopus, 1 Web of Science.

h-index (Scopus) 1

h-index (scholar.google) 10

i10-индекс (scholar.google) 10

3 свідоцтва про авторське право

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 12 років

канд. – 2.

 

 

Вірченко Володимир Віталійович –д.е.н., доцент

Вірченко Володимир Віталійович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Комерціалізація інтелектуальної власності
 • Відтворення інтелектуального капіталу
 • Поведінкова економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 135, з них: 2 монографії, 8 публікацій у закордонних та 64 – у вітчизняних фахових виданнях, 2

Scopus

3 Web of Science у т.ч. 2 Core Collection

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 8

i10-индекс (scholar.google) 5

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 3 роки

Керівництво 3 аспірантами.

 

 

Нестеренко Олена Петрівна – д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економічна теорія
 • Історія економічної думки
 • Австрійська традиція

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього – понад 120, з них:

4 монографії,

1 Scopus, 1 Web of Science Core Collection

Google Scholar

h-індекс – 7,

i10-індекс – 6

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 10 років

канд. – 2.

 

 

Гайдай Тетяна Вікторівна – д.е.н, професор

Гайдай Тетяна Вікторівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Історія економічних учень
 • Методологія економічної науки
 • Інституційна економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 150, з них: 6 монографій, у т.ч. 2 одноосібні,

4 Scopus,

1 WoS

h-index 2 (Scopus)

h-index (scholar.google) 11

i10-индекс (scholar.google) 12

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 20 років,

канд. – 3.

 

 

Ходжаян Аліна Олександрівна – д.е.н, професор

Ходжаян Аліна Олександрівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економічна безпека
 • Індустріалізація
 • Структурна політика
 • Конкурентоспроможність економіки

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 125, з них: 10 моног-рафій,

4 Scopus

2 Web of Science у

h-index 1 (Scopus)

h-index (schol-ar.google) 7

i10-индекс (scholar.google) 4

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 11 років

канд. – 4, доктор.- 1

 

 

Ляшенко Олена Ігорівна – Зав. кафедри економічної кібернетики, д.е.н., проф.

Ляшенко Олена Ігорівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економіко-математичне моделювання
 • Економічна динаміка
 • Динаміка фондових та валютних індексів
 • Фрактальний аналіз
 • Нейромережі
 • Машинне навчання
 • Застосування енергоефективних технологій та дослідження впливу екологічних факторів на економічну систему

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Scopus – 14,

Web of Science – 3, загалом: 15 монографій, підручників, посібників, методичних комплексів, 90 наукових статей

Scopus (h-index=2), Web of Science (h-index=1), Google Scholar (h-index=5)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

4 кандидати економічних наук, 1 аспірант

 

 

Чорноус Галина Олексанрівна – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., доцент

Чорноус Галина Олександрівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) в економіці
 • Інформаційні системи
 • Системи підтримки прийняття рішень в економіці
 • Проактивне управління соціально-економічними системами

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

115 наукових праць, з них 9 монографій, 34 статті у національних фахових виданнях, 17 статей англійською мовою, 11 статей у виданнях, що входять до МНБД SCOPUS та Web of Science

h-index -1 (Scopus),

h-index -2 (WoS),

h- index – 7, i10- index -5 (Google Scholar)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

1 доктор філософії (спеціальність 051 «Економіка», 2016-2020),

1 аспірантка (спеціальність 051 «Економіка», 2021)

 

 

Затонацька Тетяна Георгіївна – професор кафедри економічної кібернетики, д. е. н., професор

Затонацька Тетяна Георгіївна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Електронна комерція
 • Національна економіка
 • Міграція
 • Альтернативні інвестиції
 • Економічна безпека
 • Податкова політика
 • Макроекономічне моделювання
 • Машинне навчання
 • Інформаційні системи
 • Реформа вищої освіти

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

196 наукових та науково-методичних праць за фахом, з них в Scopus – 10, WoS – 11

Scopus (h-index=4), Web of Science (h-index=3), Google Scholar (h-index=14)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

4 кандидати економічних наук, 1 доктор економічних наук, 1 аспірант

 

 

Камінський Андрій Борисович – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор

Камінський Андрій Борисович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Аналіз, оцінка та моделювання кредитних ризиків
 • Інвестиційні ризики та портфельний менеджмент

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

24 наукових та науково-методичних праць за фахом, з них в Scopus – 8, монографії – 2

(за останні 5 років)

h-index 3

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

1 кандидат економічних наук

1 доктор економічних наук

 

 

Ставицький Андрій Володимирович – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., доцент

Ставицький Андрій Володимирович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економічна безпека
 • Енергетична безпека
 • Податкова політика
 • Макроекономічне моделювання
 • Машинне навчання
 • Інформаційні системи,
 • Реформа вищої освіти
 • Підприємництво в освіті

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Scopus – 19,

Web of Science – 18, загалом: 39 монографій, підручників, посібників, методичних комплексів, 137 наукових статей

Scopus H=6,

Web of Science H= 2

 

 

Харламова Ганна Олексіївна – доцент кафедри економічної кібернетики, д.е.н., доцент

Харламова Ганна Олексіївна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Інвестиційна безпека
 • Національна безпека
 • Цілі сталого розвитку
 • Екологічна безпека
 • Енергетична безпека: економіко-математичне моделювання

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

254 наукових та науково-методичних праць за фахом, з них в Scopus – більше 30, WoS – більше 20)

Scopus (h-index=10), Web of Science (h-index=13), Google Scholar (h-index=18)

 

 

Ковтун Наталія  Василівна – завідувач кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії, д.е.н, професор

Ковтун Наталія Василівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Біометрична статистика
 • Статистика охорони здоров’я

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 145, з них: 5 монографій,

5 Scopus

17 Web of Science у т.ч. 8 Core Collection

h-index 2 (Scopus)

h-index (scholar.google) 11

i10-индекс (scholar.google) 12

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 15 років

Канд – 6

 

 

Пальян Зінаїда Оганесівна – доцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії, к.е.н, доцент

Пальян Зінаїда Оганесівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Статистичне дослідження соціально- демографічних процесів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 118, з них: 2 монографії; 5 Web of Science Core Collection

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 5 років

Канд – 1

 

 

Филюк Галина Михайлівна – професор кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор

Филюк Галина Михайлівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Конкурентна політика
 • Конкурентоспроможність
 • Бізнес-моделювання

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

понад 150 публікацій

5 статей, 13 цитат у WoS

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

захищено 4 аспіранти,

2 доктори філософії, наукове консультування зарубіжного доктора філософії,

захищено 1 доктора наук

 

Грішнова Олена Антонівна – професор кафедри економіки підприємства,, д.е.н., професор

Грішнова Олена Антонівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Людський, інтелектуальний, соціальний капітал
 • Соціальна безпека

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

більше 200 публікацій, в т.ч. 20 статей англ мовою

8 статей, 74 цитати у Scopus,

4 статті і 4 цитати у WoS

1 свідоцтво про авторські права

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Науковий керівник захищених 30 кандидатів екон. наук (в т.ч. 2 – громадян Латвії),

1 доктора філософії,

3 доктори екон. наук

 

 

Баюра Дмитро Олександрович– професор кафедри економіки підприємства, д.е.н, професор

Баюра Дмитро Олександрович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Корпоративне управління,
 • Корпоративна соціальна відповідальність,
 • Корпоративна реструктуризація на засадах сталого розвитку

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

понад 150 публікацій

3 статті, 2 цитати у Scopus

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

захищено 3 аспіранти, науковий керівник одного здобувача.

Гарант ОНП 073- Менеджмент  здобувачів Доктора філософії

 

Шаульська Лариса Володимирівна – професор кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор

Шаульська Лариса Володимирівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економіка територій
 • Стратегічний менеджмент
 • Розвиток громад
 • Поведінкова економіка
 • Креативна економіка
 • Ринок праці та освітніх послуг
 • Університетський менеджмент

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 130 публікацій

Scopus – 4 статті (6 цитат)

WoS – 3 статті (2 цитати)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

підготовлено кандидатів ек. наук – 14;

докторів ек. наук – 3;

докторів філософії з економіки – 2

 

 

Старостіна Алла Олексіївна –  завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, професор, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009 р.), «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України» за комплекс підручників  з маркетингу у 7 книгах (2011), «Відміник освіти» (1997р.), Нагрудний знак МОН України » За наукові та освітні досягнення» (2019 р.), «Кращий викладач КНУ імені Тараса Шевченка» (2020-2021 рр.).

Старостіна Алла Олексіївна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Маркетингові дослідження
 • Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків
 • Стратегії міжнародного економічного співробітництва
 • Діяльність підприємницьких університетів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 305, з них 6 статтей у виданнях, що входять до МНБД Scopus -3, Web of Science – 3.

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 20 -индекс (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 26 років

23 захисти кандидатів економічних наук

4 доктори економічних наук

 

 

Каніщенко Олена Леонідівна – професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, професор

Каніщенко Олена Леонідівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Маркетингові дослідженнянаціональних та міжнародних ринків;
 • Стратегії міжнародного економічного співробітництва

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 145, з них:

1 Scopus

них 1 стаття у виданні, що входять до МНБД Scopus.

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 7

-индекс (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 24 роки

8 захистів кандидатів економічних наук,

1 докторів економічних наук

 

Длігач Андрій Олександрович – доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, доцент

Длігач Андрій Олександрович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Національні економічні стратегії; міжнародні економічні стратегії держав;
 • Стратегії розвитку МСБ
 • Стратегічне і системно-рефлексивне управління
 • Бренд-менеджмент
 • Стратегії впровадження інновацій

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 64, з них 4 статті у виданнях, що входять до МНБД Scopus -1, Web of Science – 3.

h-index = 11 (scholar.google)

i10-index = 13 (scholar.google)

Цитованість = 349 (scholar.google)

Цитованість = 58 (Research Gate)

RG Score = 2.75

(Research Gate)

 

 

 

07 «Управління та адміністрування

 

071 Облік і оподаткування

 

Гура Надія Олександрівна – професор кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор

Гура Надія Олександрівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку
 • Облік і оподаткування на підприємствах різних видів діяльності та форм господарювання, на підприємствах малого бізнесу, ЖКГ, в неприбуткових організаціях, в ОСББ

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Більше 210 публікацій, у т.ч. 7 моногра-фій, 10 підручників та навчальних посібників.

Scopus -1, Web of Science – 1

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

7 захищених аспірантів

 

 

Дорош Ніна Іванівна – професор кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор

Дорош Ніна Іванівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Теорія, організація, методологія та інструментарій аудиту, розширення функцій внутрішнього аудиту
 • Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ й таксономії фінансової звітності
 • Розвиток системи контролю в Україні

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 210 публікацій наукового та навчально – методичного  характеру, серед яких 4 монографії, 2 підручника, навчальні посібники.

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

10 захищених аспірантів

 

 

Засадний  Богдан Андрійович – завідувач  кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, доцент

Засадний Богдан Андрійович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Методологія, методика та організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю діяльності підприємств в умовах евроінтеграційних процесів та застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

82 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 одноосібний навчальний посібник, 1 одноосібна монографія, 2 монографії у співавторстві, 28 статей у фахових виданнях, 4 статті іноземною мовою.

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Керівник 4-х аспірантів

 

 

Мельник Тетяна Григорівна – доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доцент

Мельник Тетяна Григорівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Методологія та організація обліково-контрольного забезпечення управління персоналом підприємств

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

90 наукових та навчально-методичних праці, з них 5 навчальних посібників у т. ч. 3 одноосібно та  2 – у співавторстві, 1 підручник у співавторстві, 4 монографії у співавторстві, більше 36 статей у фахових виданнях, у  т. ч. 3 статті іноземною мовою

Scopus -1, Web of Science – 1

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Керівник 1 аспіранту

 

 

Дерун Іван Анатолійович – доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доцент

Дерун Іван Анатолійович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

69 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 монографія, 3 практикуми, 1 навчально-методичний комплекс, 1 підручник, 38 наукових статей

Scopus – 10 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56530675600

https://publons.com/researcher/3164201/ivan-derun/

 

 

Осмятченко Володимир Олександрович – асистент кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор

 

Тематики виконуваних досліджень:

 • Діджиталізація обліку та оподаткування (теорія, методологія, організація, практика)

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор близько 150 праць наукового та навчально- методичного характеру, в тому числі: 4 монографії, 2 навчальних посібника (1 у співавторстві) із грифом Міністерства освіти і науки України, 70 наукових статей.

Scopus -1

Авторські свідоцтва (6 штук): №80081 від 6.07.2018р., №88521 від 11.05.2019р. №89674 від 11.06.2019р. 89676 від 11.06.2019р.,№88518 від 11.05.2019р., 88522 від 11.05.2019р.

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

1 захищений аспірант

 

 

Мисака Ганна Вікторівна – доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доцент

Мисака Ганна Вікторівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Аналітичний потенціал корпоративної звітності

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

85 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч 2 підручники, 4 навчальні посібники 17 НМК, 37 статей у фахових виданнях, 4 статті у виданнях, які входять до МНМБ Scopus – 5 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204425940

 

 

07 «Управління та адміністрування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Лютий Ігор Олексійович – завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор

Лютий Ігор Олексійович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Сучасна парадигма розбудови системи публічних фінансів
 • Фінансова політика держави

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 250 публікацій, у т.ч.: 105 – фахові видання, 15 – монографій,

17 – підручників і посібників, 21 стаття – у закордонних видання, 6 – Scopus і Web of Science

21 – h Scholar,

1 – h Scopus,

1 – h Web of Science

2 авторських свідоцтва

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Кількість захищених:

9 докторів наук;

38 кандидатів наук;

1 доктор PhD

Керує : 4 аспірантами

 

 

Варналій Захарій Степанович – професор кафедри фінансів, д.е.н., професор

Варналій Захарій Степанович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Фінансова безпека
 • Загрози фінансовій безпеці
 • Податкова система

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 600 публікацій, у т.ч. 5 – Scopus,   3-  Web of Science

46 – h Scholar,

2 – h Scopus,

1 – h Web of Science

Авторські свідоцтва – 1

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Кількість захищених:

12 докторів наук;

20 кандидатів наук

Керує : 2 аспірантами

 

 

Любкіна Олена Вікторівна – доцент кафедри фінансів, д.е.н., доцент

Любкіна Олена Вікторівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Управління фінансами корпорацій і приватного бізнесу
 • Цифрові фінанси і FinTech.
 • Ринок фінансових активів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 80 публікацій, у т.ч.: 15 – фахові видання, 3 – монографії,

14 – підручників і навчально-методичних посібників, 13 статей – у закордонних видання,

1- Scopus, 2 – WoS

7 – h Scholar

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Керує 2 аспірантами

 

 

Науменкова Світлана Валентинівна – професор кафедри фінансів, д.е.н., проф.

Науменкова Світлана Валентинівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Публічні і корпоративні фінанси

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

280 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч.

22 – у МНБД Scopus, WoS

h-Індекс: Scopus – 11;

Google Scholar

Citations – 45

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Кількість захищених аспірантів – 20

 

 

Петленко Юлія Володимирівна – доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент

Петленко Юлія Володимирівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Публічні та корпоративні фінанси

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

132 праці, з них 5 – Scopus

11 – h Scholar

Авторські свідоцтва – 8

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Керує 1 аспірантом

 

 

Рожко Олександр Дмитрович – професор кафедри фінансів, д.е.н., професор

Рожко Олександр Дмитрович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Суперечності розвитку фінансової системи України
 • Публічні фінанси
 • Національні фінансові системи в умовах глобалізації

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

119 публікацій, з них 100 наукового та 16 навчально-методичного характеру, у тому числі 5 монографій, 5 публікацій у колективних монографіях, 3 підручники (серед яких 1 – з грифом МОН), 1 практикум, 1 навчальний посібник, 3 конспекти лекцій, 1 словник, 7 методичних розробок, 42 наукові праці, опубліковані фахових виданнях. Серед них– 13 наукових праць, які входять до МНБД (Scopus – 7 публікацій, у Web of Science – 9).

7 – h Scholar,

1 – h Scopus,

1 – h Web of Science

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Захищено 9 кандидатів економічних наук

Гарант ОНП Фінансовий менеджмент  здобувачів Доктора філософії

 

 

Солодка Ольга Олегівна – доцент кафедри фінансів, д.е.н., доцент

Солодка Ольга Олегівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Деривативи,
 • Фінансове моделювання

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

89 наукових праць

h-індекс – 6;

i10-індекс – 2

 

Чеберяко Оксана Вікторівна – професор кафедри фінансів, д.і.н., к.е.н., професор

Чеберяко Оксана Вікторівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Публічні фінанси та фінансові ринки

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 200 публікацій, у т.ч. 2 – Scopus,   2-  Web of Science

7 – h Scholar,

1 – h Scopus,   1 – h Web of Science

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

2 аспіранти

 

Приказюк Наталія Валентинівна – завідувач кафедри страхування, банківської

справи та ризик-менеджменту, д.е.н., професор

Приказюк Наталія Валентинівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Ринок фін послуг
 • Фінансові інститути
 • Страхова і банківська система
 • Ризик-менеджмент

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 13

i10-индекс (scholar.google) 18

h-індекс (WoS) 1

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 4 роки

1 канд., 1 доктор філософії

 

 

Березіна Світлана Борисівна – професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, доктор економічних наук, доцент

Березіна Світлана Борисівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Методи прогнозування надходжень і витрат на пенсійне забезпечення в залежності від динаміки і розподілення ВВП
 • Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Опублікувано 90 наукових праць, з них 3 навчальних посібники з грифом МОН, 3 підручники з грифом МОН, 5 монографій, 1 лабораторний практикум, 1 міждисциплінарний словник, 1 навчальний посібник, 2 навчально-методичних комплекси; 3 автоматизовані інформаційно-довідкові та навчально-атестаційні системи на електронних носіях, 3 статті Scopus та 1 стаття Web of Science

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 7

i10-индекс (scholar.google) 2

 

 

Версаль Наталія Іванівна – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, доктор економічних наук, доцент

Версаль Наталія Іванівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Фінансові посередники та фінансові ринки
 • Банки в системі фінансового посередництва
 • Діджиталізація банківської діяльності
 • Фінансові шоки та банківська система

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор більше 100 публікацій

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 11

i10-индекс (scholar.google) 13

h-індекс (WoS) 2

 

 

Пікус Руслана Володимирівна – професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, кандидат економічних наук, професор

Пікус Руслана Володимирівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Страховий ринок
 • Ризик-менеджмент

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор понад 150 публікацій

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 13

i10-индекс (scholar.google) 20

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 20 років

15 канд.

 

 

Шолойко Антоніна Сергіївна – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, доктор економічних наук, доцент

Шолойко Антоніна Сергіївна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Ринок фінансових послуг
 • Страховий ринок

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 130 праць, з яких 7

монографій, 13 підручників

та навчально-методичних

посібників, 38 тез доповідей, 65 статей, у т.ч. 2 у Scopus I 1 Web of Science

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 15

i10-индекс (scholar.google) 19

 

 

 


07 – управління та адміністрування

73- Менеджмент

 

 

Жилінська Оксана Іванівна – професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Жилінська Оксана Іванівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності
 • Державна науково-технічна та інноваційна політика
 • Розвиток менеджменту в інформаційному суспільстві
 • Управління розвитком дослідницьких університетів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор понад 220 наукових і навчально-методичних праць, серед них: одна одноосібна і 15 колективних монографій, 11 навчальних посібників, 130 наукових статей, у тому числі у МНБД Scopus та Web of Science Core Collection 21 стаття (14 Scopus + 7 WoS).

H-index (Scopus)=3

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

захищено 2 докторські та 13 кандидатських дисертацій, 1 дисертація доктора філософії

 

Ситницький Максим Васильович – завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, доктор економічних наук, доцент

Ситницький Максим Васильович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Стратегічне управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання та національної економіки України, управління інтелектуальною власністю, стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів в умовах інформаційного суспільства. Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні. Розвиток мережі інноваційної економіки у дослідницьких університетах Вишеградської групи. Розвиток і підтримка інноваційних проектів у галузі підприємницької діяльності, активізація науково-дослідної діяльності у сфері креативних індустрій та креативного підприємництва.

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор понад 122 наукових та навчально-методичних праць. У МНБД Scopus та Web of Science Core Collection 10 статей (3 Scopus + 7 WoS).

Учасник понад 60 міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів.

H-index (Scopus)=1; H-index (WoS)=3

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – з 2020 р.

 

 

Баюра Дмитро Олександрович– професор кафедри економіки підприємства, д.е.н, професор

Баюра Дмитро Олександрович

Тематики виконуваних досліджень:

 • корпоративне управління, корпоративна соціальна відповідальність, корпоративна реструктуризація на засадах сталого розвитку

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

понад 150 публікацій

3 статті, 2 цитати у Scopus

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Захищено:

3 аспіранти, науковий керівник одного здобувача.

Гарант ОНП 073- Менеджмент  здобувачів Доктора філософії

 

 

Шаульська Лариса Володимирівна – професор кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор

Шаульська Лариса Володимирівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економіка територій
 • Стратегічний менеджмент
 • Розвиток громад
 • Поведінкова економіка
 • Креативна економіка
 • Ринок праці та освітніх послуг
 • Університетський менеджмент

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 130 публікацій

Scopus – 4 статті (6 цитат)

WoS – 3 статті (2 цитати)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

підготовлено кандидатів ек. наук – 14;

докторів ек. наук – 3;

докторів філософії з економіки – 2

 

 

07 «Управління та адміністрування»

075 Маркетинг

 

 

Старостіна Алла Олексіївна –  завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, професор, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009 р.), «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України» за комплекс підручників  з маркетингу у 7 книгах (2011), «Відмінник освіти» (1997р.), Нагрудний знак МОН України » За наукові та освітні досягнення» (2019 р.), «Кращий викладач КНУ імені Тараса Шевченка» (2020-2021 рр.).

Старостіна Алла Олексіївна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Маркетингові дослідження
 • Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків
 • Стратегії міжнародного економічного співробітництва
 • Діяльність підприємницьких університетів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 305, з них 6 статтей у виданнях, що входять до МНБД Scopus -3, Web of Science – 3.

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 20 -индекс (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 26 років

23 захисти кандидатів економічних наук

4 доктори економічних наук

 

 

Каніщенко Олена Леонідівна – професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, професор

Каніщенко Олена Леонідівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Маркетингові дослідження національних та міжнародних ринків
 • Стратегії міжнародного економічного співробітництва

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 145, з них:

1 Scopus

них 1 стаття у виданні, що входять до МНБД Scopus

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 7

-индекс (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 24 роки

8 захистів кандидатів економічних наук,

1 докторів економічних наук

 

 

Длігач Андрій Олександрович – доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, доцент

Длігач Андрій Олександрович

Тематики виконуваних досліджень:

 • Національні економічні стратегії; міжнародні економічні стратегії держав;
 • Стратегії розвитку МСБ
 • Стратегічне і системно-рефлексивне управління;
 • Бренд-менеджмент;
 • Стратегії впровадження інновацій

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 64, з них 4 статті у виданнях, що входять до МНБД Scopus -1, Web of Science – 3.

h-index = 11 (scholar.google)

i10-index = 13 (scholar.google)

Цитованість = 349 (scholar.google)

Цитованість = 58 (Research Gate)

RG Score = 2.75 (Research Gate)

 


07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Купалова Галина Іванівна – завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, д.е.н., проф., почесний професор  Карагандинського університету Казспоживспілки  (Казахстан). Кращий викладач року, Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Купалова Галина Іванівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Підприємництво, торгівля, логістична діяльність
 • Екологічне підприємництво
 • Зміна клімату

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій –понад 300, у т.ч.:  монографій – 22; глосаріїв – 2, навчальних посібників, практикумів, підручників – 16, наукових статей – 133, з них у фахових виданнях України – 57;  у міжнародних наукометричних базах – 37, у т.ч. Scopus – 17 (h-индекс 4), Web of Science – 2,  Copernicus – 21 та ін.), 60 публікацій за матеріалами симпозіумів, конференцій; 73 навчально-методичні праці.

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

 

Артюх Тетяна Миколаївна – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Артюх Тетяна Миколаївна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Управління та організація торгівлі
 • Конкурентоспроможність підприємництва та товарів
 • Товарознавство та торговельне підприємництво
 • Формування асортименту, якості, цінності та вартості товарів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій – 307, зокрема основних науково-методичних праць – 20, в т.ч. монографій – 1, підручників -3, навчальних посібників -11; НМК- 5); наукових статей у фахових виданнях України – 165; статей у міжнародних наукометричних базах – 28, у т.ч. Scopus – 3 (h-індекс 1), Index Copernicus – 25 та ін.).

 

 

Бердар  Маргарита  Михайлівна – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Бердар Маргарита Михайлівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва
 • Модернізаційний стан підприємств в сучасних умовах
 • Теоретико-методологічні аспекти дослідження розвитку підприємництва
 • Фінансове забезпечення інноваційного розвитку   як чинник конкурентоспроможності підприємств  України
 • Венчурний бізнес як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств України
 • Управління ресурсним забезпеченням підприємства
 • Організація біржової діяльності на сучасних біржах

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій – 142, (навчальних посібників – 5; монографій – 4; навчально-методичних праць – 30; наукових статей у фахових виданнях України – 64; статей у міжнародних наукометричних базах – 15, у т.ч. Scopus – 5 (h-индекс 1), Web of Science – 1, Index Copernicus – 47 та ін.).

 

 

Мазур Ірина Іванівна – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, д.е.н., професор кафедри підприємництва

Мазур Ірина Іванівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Підприємництво та біржова діяльність
 • Детінізація економіки
 • Антикорупційна політика
 • Економічна безпека

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій – 146, (підручників – 3; монографій – 12; навчально-методичних праць – 26; наукових статей у фахових виданнях України – 61; статей у міжнародних наукометричних базах – 9, у т.ч. Scopus – 2 (h-индекс 1), Web of Science – 1, Index Copernicus – 31 та ін.).

 

 

Бутенко Наталія Василівна – професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Бутенко Наталія Василівна

Тематики виконуваних досліджень:

 • Підприємництво та біржова діяльність
 • Маркетингові стратегії підприємницьких структур
 • Партнерські відносини субєктів підприємництва
 • Конкурентна політика фірми
 • Діджиталізація бізнесу

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Загальна кількість публікацій – 112, (монографій – 7; навчально-методичних праць – 6; наукових статей у фахових виданнях України – 63; статей у міжнародних наукометричних базах – 7, у т.ч. Scopus – 4, Web of Science – 3 та ін.).

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot